De middelen worden toegekend aan Regionaal Landschap Rivierenland, Kleine en Grote Nete en Schelde-Durme in Westerlo, Lier, Zwijndrecht en Lille. Zij zullen zowel de inventarisatie als het herstel van de trage wegen aanpakken.      

Gedeputeerde Rik Röttger :  “Trage wegen zijn dankbare lijnen in het landschap om rond te werken dankzij hun verbindende karakter tussen mens en natuur. Trage wegen bieden immers heel wat voordelen: de lucht is er gezonder, er is minder fijn stof en regelmatig bewegen en contact met groen is daarnaast goed voor de fysieke en mentale gezondheid. Trage wegen leveren ook een waardevolle bijdrage aan de biodiversiteit in een landschap. Kortom: niet onlogisch dat we hier in investeren.”          De provincie Antwerpen wil steden en gemeenten ondersteunen bij het inventariseren en herwaarderen van trage wegen op hun grondgebied. Ze zet vooral in op verbindingen over de grenzen heen. 

Vzw Trage Wegen en Regionale Landschappen motor van de projecten

Er gaat 40.000 euro naar de inventarisatie en herstel van trage wegen in 8 deelgebieden. Regionale organisaties zoals regionale landschappen en de vzw Trage Wegen zijn organisaties met kennis van trage wegen en hebben een gebiedsgerichte aanpak.   Zij zijn daarom geknipt om gemeentebesturen te ondersteunen bij het inventariseren van trage wegen en bij de voorbereiding tot inrichting ervan.    Daarom ontvangt de vzw Trage Wegen 10.000 euro. 5000 euro gaat naar Regionaal Landschap Rivierenland en 5000 euro gaat naar Regionaal landschap Schelde-Durme.      Vervolgens krijgt Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete een bedrag van 20.000 euro.  

 •        Vzw Trage Wegen: Westerlo (twee deelgebieden: Heultje & Voortkapel)

•         Regionaal Landschap Rivierenland: Lier

•         Regionaal Landschap Schelde-Durme: Zwijndrecht

•         Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete: Lille (drie deelgebieden: Wechelderzande, Lille centrum, Gierle en Poederlee)

Per deelgebied subsidieert de provincie Antwerpen 5.000 euro aan de regionale organisaties. Elk gemeentebestuur betaalt daarbovenop ook nog eens 2.500 euro per deelgebied.

Trage wegen

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Ze zijn overal te vinden: op het platteland, in een dorpskern of verkaveling, zelfs in de stad. Verhard of onverhard, breed of smal: een trage weg kan alle vormen aannemen. Of een weg traag is, hangt dus uitsluitend af van de gebruikers. Ons land ligt bezaaid met trage wegen. Samen vormen al die veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden en doorsteekjes een dicht netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen.