Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche heeft opnieuw 3,8 miljoen euro vrijgemaakt om het lokaal woonbeleid in Vlaanderen te versterken. Daarvan gaat ruim 400.000 euro naar de Interlokale vereniging De Woonwinkel, waarin de gemeenten Beernem,  Damme, Oostkamp en Zedelgem de krachten bundelen. "Dankzij dit project kan men in deze gemeenten werken aan een duidelijke beleidsvisie rond Wonen", zegt Michèle Hostekint. "Aandacht voor kwaliteitsvol en betaalbaar wonen staat daarbij centraal, net als een goede informatieverstrekking voor de inwoners".

Als Vlaams minister van Wonen heeft Freya Van den Bossche de ambitie om elke Vlaming een degelijke en betaalbare woning te garanderen. Omdat de gemeenten daar een cruciale rol in kunnen spelen, bijvoorbeeld door slechte woonomstandigheden op het terrein aan te pakken of door mensen aan een goede woning te helpen, wil Van den Bossche lokale overheden die zelf een krachtdadig woonbeleid uitstippelen ondersteunen. Gemeenten zijn vaak te klein om zo’n beleid op eigen houtje uit te tekenen, en daarom subsidieert de Vlaamse regering projecten waarin gemeenten de krachten bundelen.

De minister heeft opnieuw een subsidie toegekend aan negen intergemeentelijke samenwerkingsprojecten, voor een totaal bedrag van 3,8 miljoen euro. "In de regio Brugge is er 400.000 euro voorzien voor de Interlokale vereniging De Woonwinkel", zegt Michèle Hostekint. "In dat project hebben de gemeenten Beernem,  Damme, Oostkamp en Zedelgem afgesproken om samen een aantal concrete stappen te zetten die moeten leiden tot een sterker lokaal woonbeleid".

Gemeenten die in een intergemeentelijk samenwerkingsverband rond wonen stappen, engageren zich ertoe om een aantal doelstellingen van het Vlaamse woonbeleid te realiseren. Zo moeten ze een gemeentelijke beleidsvisie rond wonen ontwikkelen. Daarnaast organiseren ze het lokaal woonoverleg tussen bijvoorbeeld bewonersgroepen en sociale huisvestingsmaatschappijen. Ook bouwen ze een klantgerichte dienstverlening uit voor de burger, bijvoorbeeld via duidelijke informatieverstrekking. Ten slotte nemen de betrokken gemeenten ook initiatieven die de kwaliteit van het woonpatrimonium moeten verbeteren. Nieuwe projecten zullen in de toekomst ook actie moeten ondernemen rond betaalbaar wonen en zullen worden aangemoedigd om ook rond onder meer energiebesparing te werken.

Met de nieuwe projecten die zijn goedgekeurd, hebben in totaal al 193 van de 308 Vlaamse gemeenten zich achter de doelstellingen van  het  Vlaamse woonbeleid geschaard. "Het is heel belangrijk dat we op steeds meer gemeenten kunnen rekenen om samen te werken rond goed en betaalbaar wonen. Uiteindelijk is het de bedoeling om dergelijke projecten overal in Vlaanderen uit te bouwen".