Op vrijdag 25 mei 2018, de Dag van de Buren, worden hulpvaardige buren in de bloemetjes gezet tijdens het waarderingsfeest 'Een Warme Buur(t)'. De Stad en het OCMW Gent organiseren een bedankingsavond voor 410 genomineerde warme buren, die er alles aan doen om van Gent een sociale en solidaire stad te maken. Ze bieden hulp waar nodig en houden kwetsbare buren in het oog.

De actie 'Een Warme Buur(t)' maakt deel uit van de brede ‘Buren voor Buren’-aanpak van het OCMW Gent, de Dienst Ontmoeten en Verbinden van de Stad Gent en tal van andere lokale partners. Het project ging op zoek naar de kleine zorg en ondersteuning van buren voor buren, die het verschil maken. Dat kon een brede waaier van aspecten omvatten: klaar staan voor elkaar, een luisterend oor bieden, mantelzorg tussen buren, enzovoort. Belangrijk is dat het over spontane zorg gaat.

Het voorbije jaar noteerde de Dienst Ontmoeten en Verbinden 410 contacten in het kader van 'Een Warme Buur(t). In totaal waren dat 235 voorgedragen kandidaturen, onder wie ook 67 kandidaten die tot een groep behoren. De wijken Brugse Poort en Rooigem hadden het hoogste aantal kandidaten.

Op 25 mei 2018, tijdens de Dag van de Buren, worden al die 'Warme Buren' in de bloemetjes gezet tijdens een heus waarderingsfeest. Het is de ideale gelegenheid om alle genomineerden van het project, maar ook zij die hen hebben voorgedragen, samen te brengen.

Resul Tapmaz: 'Tijdens het waarderingsmoment op vrijdag 25 mei brengen we alle warme buren samen om hen in de bloemetjes te zetten. Het wordt hun verwendag. Op de Dag van de Buren willen we tonen dat iederéén iets kan betekenen voor z’n buurt. Ook een klein gebaar is waardevol: vele kleine dingen samen bepalen het sociale klimaat in de stad.'

Rudy Coddens: 'Investeren in mensen, sociale cohesie en waarden versterkt het onderlinge helpen. Dat verhaal deelt het OCMW Gent met de collega’s van de dienst Ontmoeten en Verbinden. We willen hier graag in de toekomst verder werk van maken.'

Lees de volledige perstekst
Lees meer over Een Warme Buur(t)