“Meer dan de helft van de fietspaden langs de Vlaamse gewestwegen voldoet niet aan de basisnormen van de overheid zelf”, licht Joris Vandenbroucke toe. “Aan het huidige investeringsregime zal het nog 5 jaar duren voor alle fietspaden langs de Vlaamse gewestwegen in orde zijn.”

“Meer fietsers en minder auto's betekent minder ongevallen, minder files en minder luchtvervuiling. Als we verder die weg op willen, moet de Vlaamse regering dringend meer investeren in veilige fietspaden”, besluit Joris Vandenbroucke.