Op vraag van sp.a besliste de Vlaamse Regering om 45.000 extra sociale woning te voorzien tegen 2020. Ik ben tevreden met deze inhaalbeweging.

Deze inhaalbeweging zorgt ervoor dat het aantal sociale woningen stijgt van 137. 837 tot 180.000 tegen 2020. Een stijging van 5.7% naar 7.5% van het totale woningbestand.

Dat is een zeer belangrijke stap. Vandaag is er een tekort in het aanbod van sociale huurwoningen. Nochtans moet iedereen aan een betaalbare prijs kunnen wonen. We zijn dus heel tevreden dat we onze partners in de regering hebben kunnen overtuigen om deze stap te zetten.

Het is niet goed sociale huurwoningen te concentreren in de centrumsteden. Sociale huur moet overal beschikbaar is. Daarbij wordt aan alle gemeenten gevraagd om een extra inspanning te leveren. Die vraag is niet vrijblijvend. Voor sp.a zal er in de toekomst geen enkele gemeente meer zijn zonder sociale woningen. Nu zijn er nog 15 van dergelijke gemeenten. Als de gemeenten niet willen meewerken om de inspanning te doen, kan de Vlaamse Regering dat in hun plaats doen in die gemeenten en zijn er financiële sancties voorzien.