In 2011 legden 46.613 Belgische vennootschappen geen jaarrekening neer bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Volgens Van der Maelen zijn een niet te onderschatten deel van die niet-indieners slapende vennootschappen. 15.406 van die vennootschappen hebben zelfs nog nooit hun jaarrekeningen neergelegd. Nochtans zijn ze hiertoe wettelijk verplicht.

Dirk Van der Maelen: "Slapende vennootschappen zijn een belangrijk instrument in de organisatie van grote fraude. Ze duiken dan ook op in zowat alle grote fraudedossiers. Niet zelden zijn dit vennootschappen die na een aantal jaar slapen in één of andere schuif gewekt worden, waarna ze voor fraudedoeleinden worden ingezet. Ze worden gewoon openlijk op het internet aangeboden."

Dirk Van der Maelen (sp.a) vroeg de cijfers deze keer op bij minister van Economie Johan Vande Lanotte. De minister liet weten dat "Thans wordt nagekeken hoe het mogelijk zou zijn om ze in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) te schrappen. In de mate dat deze vennootschappen juridisch nog bestaan zou het gaan om een administratieve schrapping die zichtbaar zal zijn voor diensten en administraties die toegang hebben tot de KBO." Deze actie sluit aan bij het actieplan van de staatssecretaris voor de strijd tegen de fraude, John Crombez, waarin het misbruik van vennootschappen een belangrijke plaats inneemt.

Van der Maelen is tevreden dat eindelijk werk wordt gemaakt van een preventieve aanpak, maar wijst er op dat de schrapping door de KBO idealiter navolging zou moeten krijgen bij Justitie. Hardleerse niet-indieners (minstens drie jaar na elkaar) kunnen door de rechtbank van Koophandel worden ontbonden op vraag van het openbaar ministerie of van een belanghebbende. "Ondanks het feit dat het Openbaar Ministerie verschillende initiatieven heeft genomen om slapende vennootschappen preventief aan te pakken, moeten we vaststellen dat dit belangrijke inspanningen vereist die niet altijd mogelijk zijn gezien de vele andere prioriteiten van het openbaar ministerie en de reeds (te) grote werklast." Van der Maelen vraagt dat er nagedacht wordt over een systeem waarbij slapende vennootschappen kunnen worden ontbonden, zonder het Justitieel apparaat te belasten.