Met ons team van I Love Mortsel en sp.a hebben we de afgelopen jaren samen met onze partners heel wat kunnen realiseren: de bouw van een nieuw zwembad, meer geld voor wijken en woonstraten, de Parkschool, meer sociale woningen, een zomerbar en leven in Fort 4, een sociaal restaurant, meer en betere fietsvoorzieningen, een nieuw skateterrein, den Berm toegankelijker, nieuwe evenementen, een groener stadsplein, nieuwe kinderopvang,…

Mortsel leeft en gaat vooruit, maar lang niet alles loopt perfect. Mortsel  kan nog beter. Daarom werken we aan een nieuw plan voor onze stad: 4G voor Mortsel!

Wij zien alvast 4 prioriteiten/4G’s waar Mortsel moet op inzetten de komende jaren:

Gemeenschap: een stad met dorpsgevoel

Een wat ouderwets woord, maar actueler dan ooit. Mortsel moet een gemeenschap zijn. Een stad met een dorpsgevoel. Niet gewoon een plek waar mensen toevallig naast elkaar leven, maar een plek waar mensen elkaar kennen en tegenkomen en waar niemand aan zijn lot wordt overgelaten. Met een mooie publieke ruimte en leuke evenementen die voor iedereen toegankelijk zijn.

Groene stad met X-factor

De mix van stedelijke bedrijvigheid en rustige wijken met groen karakter maakt Mortsel uniek. Maar soms is Mortsel nog wat te grijs. We moeten onze ruimte wat slimmer gebruiken. Een stad die durft vernieuwen, maar ook haar groene zones, mooie bomen en rustige plekjes beschermt en versterkt. Fort 4 als groen hart, maar ook als unieke locatie voor nieuwe evenementen en meer culturele activiteiten.

Gezinnen: een thuis voor iedereen 

Alles in de buurt en overal dichtbij: scholen, verenigingen, winkels, cultuur en openbaar vervoer. De ideale plek om op te groeien en oud te worden. We willen nog betere voorzieningen om van Mortsel een plek te maken waar alle gezinnen, ook eenoudergezinnen en alleenstaanden, alles hebben om goed te wonen en te leven.

Gezonde toekomst voor gewestwegen en wijken

Onze inwoners hebben recht op een gezonde, veilige en leefbare omgeving en een propere straat. Op en rond de hoofdassen zijn er extra inspanningen nodig. We nemen onze verantwoordelijkheid om de klimaatdoelstellingen te halen en we kiezen resoluut voor een mobiliteit met minder uitstoot: voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.