Tijdens de gemeenteraad van 24 oktober 2017 werd de aankoop van camera’s voor de stations van Essen en Wildert goedgekeurd: 3 camera’s in Essen, 2 camera’s op Wildert. Uiterlijk in het voorjaar van 2018 zullen de camera’s worden geïnstalleerd.

Tijdens de gemeenteraden van oktober 2015 en november 2016 werden er door sp.a-gemeenteraadsleden Arno Aerden en Swa Veraart reeds voorstellen  ingediend met betrekking tot de beveiliging en de opwaardering van de fietsstallingen aan de treinstations in onze gemeente. Zij zijn dan ook tevreden dat er door de gemeente en de NMBS actie wordt ondernomen.

Arno Aerden: “De NMBS is een log bedrijf met veel verschillende afdelingen, waardoor het lang duurt vooraleer er iets beweegt. Dit is een eerste stap voor veiligere fietsenstallingen aan de stations, maar er is nog werk aan de winkel.” Swa Veraart: “Een omgeving zonder afval of vandalisme geeft een veilig gevoel. Een omgeving die verloedering uitstraalt lokt vandalisme en criminaliteit uit.”

Het installeren van camera’s kan tot een daling van fietsdiefstallen leiden wegens het afschrikeffect van camera’s, maar de kans dat je een dief kan herkennen én opsporen lijkt eerder klein. Fietsdieven zullen immers geen prioriteit krijgen van de politie en het parket, dat verantwoordelijk is voor het opsporingen en gerechtelijke vervolgingen van criminelen. De gemeente moet er volgens Aerden en Veraart dan ook alles aan doen om ook de verloedering van de fietsstallingen (en bij uitbreiding de hele stationsomgeving) tegen te gaan.

De Lijn heeft al een onderhoudscontract met sociale tewerkstellingsplaats Levanto voor de bushokjes in onze gemeente. Het lijkt opportuun om in dat contract ook de NMBS te betrekken voor het onderhoud van de fietsstallingen aan de stations van Essen en Wildert. Aerden richtte deze vraag reeds aan college van burgemeester en schepenen. Wordt ongetwijfeld vervolgd...