1/ N-VA: “De taxshift, een verschuiving van de belastingen, is volledig gefinancierd.”

Klopt niet. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) houdt voet bij stuk dat er genoeg geld is om de taxshift te betalen tot 2018. Maar Europa denkt daar anders over. Van Overtveldt overschat systematisch de opbrengst van maatregelen als de kaaimantaks, de fiscale regularisatie en een nieuw stelsel van vastgoedvehikels.

2/ “Structurele hervormingen werpen vruchten af.”

Klopt niet. Snoeien om te groeien was de slogan van N-VA. En daarom hebben ze bespaard bij de mensen. Maar Europa zegt nu dat die groei er niet in zit. Integendeel, het wordt slechter zelfs. Snoeien maar niet groeien dus.

3/ “De begroting zit op koers.”

Klopt niet. 12 miljard euro. Zo groot is het gat in de begroting. Van een begrotingsevenwicht is er dus geen sprake. En dat terwijl de facturen van de mensen verhoogd zijn, er bespaard is op de pensioenen en in de gezondheidszorg...Een evenwicht in 2018 dan? Helaas, dat blijft een droom omdat deze regering weigert het geld te gaan halen waar het zit; bij de multinationals en fraudeurs.

4/ “De overheidsschuld wordt afgebouwd.”

Klopt niet. Toen de regering-Michel van start ging, bedroeg de schuldgraad 106,5 procent van het bbp. Nu is dat 107 procent, volgend jaar 107,1 procent. Van een afbouw van de schulden is dus geen sprake. In tegendeel, de schuld neemt toe.

5/ “De economie groeit meer dan verwacht.”

Klopt niet. België hinkt achterop in Europa! Minder jobs, meer werkloosheid en een daling van de lonen.