De voorwaarden waaraan de nieuwe gevechtstoestellen moeten voldoen, zijn zodanig opgesteld dat enkel de F-35 - beter bekend als de Joint Strike Fighter van Lockheed Martin - als optie overblijft. "Het is algemeen geweten dat minister De Crem een sterke voorkeur heeft voor de peperdure Joint Strike Fighter.", aldus Kamerlid Dirk Van der Maelen. "Dat is zijn goed recht maar bij zo'n grote aankoop dient er wel een geijkte, objectieve procedure te worden gevolgd. Het gaat hier nog altijd om belastinggeld. Het kan niet dat we 5 miljard euro gaan uitgeven op basis van een bestek dat op maat van 1 leverancier werd geschreven."

Van der Maelen heeft daarom aan de voorzitster van de Kamercommissie Defensie, Karolien Grosemans (N-VA), gevraagd om de Minister te kunnen ondervragen over deze kwestie. Maar Grosemans weigert dit. Van der Maelen vindt het ongehoord dat de N-VA de parlementaire controle aan banden legt en zich medeplichtig maakt aan de sluipende besluitvorming waarmee Defensie het allerduurste gevechtsvliegtuig ter wereld wil aankopen.