De privéziekenhuizen en openbare ziekenhuizen stellen het financieel niet goed. ‘Uit de cijfers die Belfius vandaag heeft vrijgegeven, blijkt opnieuw dat onze ziekenhuizen het moeilijk hebben om uit de rode cijfers te geraken’, zegt Monica De Coninck Kamerlid voor sp.a ‘Erger, het aantal ziekenhuizen in het rood neemt verder toe. Dit toont eens te meer aan dat minister De Block vaart moet zetten achter de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en het ziekenhuislandschap.’

Vorige week bracht de minister nog verslag uit van haar vorderingen in de Kamer. ‘Vooralsnog blijft het bij goede intenties, studies en proefballontjes’, zegt De Coninck. ‘Dit doet het ergste vrezen. Meer dan tijd dus om een versnelling hoger te schakelen. De cijfers tonen dat het vandaag al 5 over 12 is.’

Uit de Maha-studie blijkt duidelijk dat de hoofdactiviteiten van de ziekenhuizen verpleging en consultatie verlieslatend zijn. Ziekenhuizen worden zo aangezet om dit te compenseren door te veel onderzoeken te doen en de patiënten steeds hogere supplementen aan te rekenen. Zowel de sociale zekerheid als de patiënt worden zo op kosten gejaagd. Terwijl de kwaliteit van onze gezondheidszorg er niet op vooruitgaat.

‘Om te vermijden dat de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in het gedrang komt, moeten de ziekenhuizen absoluut uit het rood’, besluit De Coninck. Bij de hervorming van de ziekenhuisfinanciering moeten de ereloonsupplementen voor sp.a volledig worden afgeschaft. Door meer forfaitarisering mag slechte zorg en overconsumptie ook niet langer beloond worden.