1. Meldingsplicht voor banken Wanneer banken weten dat hun klanten over een buitenlandse bankrekening, levensverzekering of offshore-constructie beschikken, moet de bank dit melden aan de fiscus zodat kan worden nagetrokken of de betrokkenen hun aangifteplicht zijn nagekomen. Daarnaast moeten financiële instellingen ook automatisch inlichtingen over betalingen van hun klanten aan personen in belastingparadijzen melden.

2. Het gat in de Kaaiman dichten Het toepassingsgebied van deze 'doorkijkbelasting' moet worden uitgebreid zodat ook de indirecte betrokkenheid bij een offshore-constructie kan worden belast.

3. Strengere sancties voor tussenpersonen Banken en fiscale advieskantoren die fraude via offshores mee opzetten, moeten zwaarder gestraft worden. o.a. door de invoering van administratieve geldboetes, vervolging en zelfs het afnemen van hun licentie.

4. Lijst belastingparadijzen uitbreiden Een verstrenging van de lijst van belastingparadijzen is nodig. Panama moet (opnieuw) op die lijst.

5. Afkoopwet afschaffen voor ernstige fiscale fraude Er ligt een wet klaar die opnieuw fiscale regularisatie mogelijk maakt nadat die mogelijkheid door de vorige regering in 2013 werd afgeschaft. sp.a wil dit niet, want dit is een bijzonder slecht signaal naar fraudeurs én naar de bevolking. Iedereen gelijk voor de wet.

eerlijkerisbeter

(Dit artikel verscheen in HBvL op 19/4)