De tewerkstellingspremie die het voor werkgevers aantrekkelijker moet maken om 50-plussers in dienst te nemen, wordt vanaf 2015 teruggeschroefd. Voor de 50- tot 55-jarigen die minder dan een jaar zijn ingeschreven als werkzoekenden verdwijnt de premie. Dat heeft minister van Werk Philippe Muyters beslist.

"De premie is nochtans echt een succesverhaal voor de tewerkstelling van 50-plussers”, zegt Yasmine Kherbache. “97 procent van de mensen met zo'n premie blijft ook duurzaam aan de slag.” Ik vrees vooral dat arbeiders uit de industrie de dupe worden van de afschaffing. Veel premies gaan nu naar die arbeiders. Maar de oudere laaggeschoolden dreigen nu volledig uit de boot te vallen. Zij dreigen in de langdurige werkloosheid te belanden en iedereen weet dat het dan extra moeilijk wordt om opnieuw aan de slag te geraken.”

Dat de regering werk wil maken van een vereenvoudiging en versterkt wil inzetten op het aan de slag houden van 55-plussers is volgens Kherbache terecht. "Maar dat mag niet ten koste gaan van de 50- tot 55-jarigen."