Tegen 2020 zullen ruim 70.000inwoners of bijna 21procent van de totale bevolking van het arrondissement Mechelen ouder zijn dan 65jaar. We zijn niet helemaal klaar om ze allemaal een mooie oude dag te bezorgen.

'Hoewel het aantal vacatures bij de VDAB voor de zorgsector momenteel schommelt tussen 100 en 200plaatsen, zijn er in het arrondissement waarschijnlijk ongeveer 500jobs in te nemen.' zegt voorzitter Caroline Gennez van Resoc Mechelen, het regionaal sociaaleconomisch overlegcomité. 'Een drama is dat niet, als je weet dat er ongeveer 15.000personen in deze sector aan de slag zijn. Maar we moeten naar de toekomst kijken. Om het hoofd te bieden aan de vergrijzing, staan enkele grote projecten op stapel. Ik noem maar de nieuwe campussen in Duffel, aan de R6 in Mechelen en in Heist-op-den-Berg. Dan zien we dat er onvoldoende instroom zal zijn om die stijging op te vangen.'

Resoc heeft namelijk een studie laten uitvoeren. 'Via een enquête werd bij 1.716leerlingen in het arrondissement Mechelen gepeild naar de redenen waarom zij voor een bepaalde studierichting kozen. Hieruit blijkt dat jobzekerheid en een mensgerichte oriëntatie de belangrijkste criteria zijn voor een opleiding in de zorg. Bij een kwart van de leerlingen uit andere 'verwante' richtingen zoals kantoor, handel, haar- en schoonheidsverzorging, leerkrachten, onthaal en toerisme spelen deze criteria evenwel ook een doorslaggevende rol.'

'De resultaten tonen aan dat er heel wat potentieel is om jongeren uit verwante richtingen, met doorgaans minder perspectieven op de arbeidsmarkt, naar de zorgopleidingen te oriënteren. Dit kan in de eerste plaats door voor leerlingen uit het secundair onderwijs meer contacten met de zorgsector te organiseren', suggereert coördinator Peter De Ridder. 'Ik denk dan bijvoorbeeld aan inwerkstages.'

'Dat zou vooral goed zijn, omdat jongeren uit verwante studierichtingen volgens de bevraging te weinig over werken in de zorgsector. Het hangt er met andere woorden gewoon vanaf of zij iemand kennen die een zorgberoep uitoefent. Hier geldt zeker: onbekend maakt onbemind', aldus nog Gennez.

'We moeten ook nog aan het imago werken. Het onderzoek heeft aangetoond dat de jongeren een job in de zorgsector associëren met lage lonen. Het is zelfs de belangrijkste reden om niet voor die richting te kiezen. Nochtans sinds de Witte Woede tien jaar geleden zijn de lonen in de zorgsector aanzienlijk gestegen. Veel jongeren weten ook niet dat je als werknemer kunt kiezen voor dag- of nachtwerk. En tenslotte moeten we ervoor zorgen dat ook jongeren van allochtone origine in dit beroep stappen, want over tien jaar zal een steeds groter deel van de zorgbehoevende bevolking uit niet-Belgen bestaan.'