‘Uit verschillende behoeftenonderzoeken komt naar voor dat de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding voor personen met een beperking een knelpunt vormen’ zegt Resul Tapmaz, schepen van Gelijke Kansen en Welzijn. ‘De Stad Gent heeft dan ook veel aandacht voor toegankelijke evenementen, minder mobielen vervoer, stimuleren van g-sport en inclusieve culturele activiteiten. Ook winkelen en horecabezoek zijn belangrijke vrijetijdsactiviteiten en dus een aandachtspunt. Toegankelijkheid is voor heel wat mensen met een fysieke beperking synoniem met vrijheid.’

De subsidieregeling voor het aanpassen van handelspanden voorziet jaarlijks 50.000 euro. De stad betaalt dertig procent van de investering terug voor het aanleggen van een hellend vlak, het verbreden van de toegang, het aanpassen van de toiletruimte in een horecazaak en het vergroten van de pasruimte in kledingzaken.

‘Alle handelaars en horeca-uitbaters ontvangen nu een brief van de Stad Gent om de ondersteuningsmogelijkheden beter bekend te maken. Bedoeling is om op een eenvoudige manier de toegankelijkheid in de stad nog beter te maken voor mensen met een fysieke beperking’, legt Tom Balthazar uit, die als schepen bevoegd is voor stedenbouw. Hij wijst er ook op dat de meeste werken ook niet eens vergunningsplichtig zijn.

Stad Gent geeft zelf het goede voorbeeld. Bij stadsvernieuwingsprojecten is er steeds veel aandacht voor toegankelijkheid evenals bij aanpassingen van trottoirs en de inplanting van voorzieningen op openbaar domein. Toeristische routes worden beter toegankelijk gemaakt en samen met De Lijn pakt de Stad Gent de toegankelijkheid van de bus-en tramhaltes stapsgewijs aan. Een belangrijke adviserende rol is hierbij weggelegd voor de toegankelijkheidsambtenaar. Een klankbordgroep van ervaringsdeskundigen en de Stedelijke Adviesraad Personen met een Handicap adviseren het stadsbestuur vanuit het perspectief van de gebruiker.

Tip: download de gratis app On Wheels! De applicatie, gelanceerd met steun van de Stad Gent, stelt de gebruiker in staat om met zeer persoonlijke instellingen, de locaties te consulteren die voor hem/haar toegankelijk zijn. (https://onwheelsapp.com)