Eind maart lanceerde de provincie Antwerpen de Klimaatstrijd, een wervende klimaatcampagne om haar inwoners en gemeenten aan te zetten om met kleine en grote inspanningen hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Twee maanden na de lancering doen 66 van de 70 gemeenten mee en hielden alle individuele deelnemers samen 54 931 kg CO2 uit de lucht. De campagne loopt nog tot maart 2019. 

Wat is jouw missie?

Elke inwoner van de provincie Antwerpen die de gratis For Good app downloadt, kan deelnemen aan de challenge de Klimaatstrijd. De app trackt je transport. Je eetgewoonten en meterstanden geef je zelf in. De app verwerkt alle gegevens en geeft dan aan hoeveel aardbollen er nodig zijn als iedereen leeft zoals jij. En dat is confronterend, maar zet ook aan tot actie. Via de challenge engageer je jezelf om missies te volbrengen om je ecologische voetafdruk te verkleinen. Zo kan je stijgen of dalen in het klassement. De ranking van de gemeenten is een afspiegeling van de resultaten van hun inwoners. Gedeputeerde voor Leefmilieu Rik Röttger bevestigt: “Deelnemers kiezen zelf hoe ze hun ecologische voetafdruk te lijf gaan: door minder vlees te eten, minder met de auto te rijden, de tv te laten voor wat het is en een boek te lezen, seizoensgroenten te eten, enzovoort. De Klimaatstrijders volbrachten tot hiertoe 1023 missies. De missie die het vaakst wordt gekozen is: ‘Eet deze week geen rood vlees en probeer alternatieven’. We blijven onze gemeenten en inwoners aanmoedigen zodat we allemaal samen nog vele tonnen CO2 uit de lucht kunnen houden.”

De Klimaatstrijd in cijfers

Door al deze missies tot een goed einde te brengen, spaarden de deelnemers op 10 weken tijd dus al 54931 kg CO2 uit. Het effect van deze besparing kan je vergelijken met 7 847 auto’s die voor 1 dag van de baan worden gehaald of 228 403 km dat er minder met de wagen gereden is. Om deze cijfers te berekenen gebruikte For Good formules van erkende adviesbureaus Ecolife en CO2logic. Inspanningen voor een beter klimaat kan je ook vertalen naar een compensatie van aarde-oppervlakte. 

66 gemeenten
Van de 66 gemeenten die deelnemen aan de Klimaatstrijd, kwamen enkele burgemeesters van gemeenten die erg goed scoren in de Klimaatstrijd, op 6 juni naar de persconferentie over de Klimaatstrijd. We verwelkomden Jeroen Baert (Boom), Koen Metsu (Edegem), Koen Van den Heuvel (Puurs), Bart Seldeslachts (Kontich), Stephanie Van Houtven (districtsraadvoorzitster Borgerhout) en Tjerk Sekeris (districtsraadvoorzitter Deurne). Ze bewezen ze dat ze als beleidsmaker bereid zijn om op de fiets te springen voor een beter klimaat.


Toerisme in eigen provincie

“Deze zomer zet de provincie zoals elke zomer in op toerisme in eigen provincie. Ook dat heeft een grote impact op ons klimaat. Al wie niet in het vliegtuig stapt en vakantie houdt dichtbij huis, doet een mooie geste voor een beter klimaat. Alle groen- en recreatiedomeinen van de provincie pakken uit met een mooi zomerprogramma. Een rode draad hierin is het groeiende fietsbelevingsaanbod. Door recreatief fietsen bij het brede publiek te stimuleren hopen we ook op een mentaliteitswijziging die leidt tot een modal shift,” vertelt gedeputeerde bevoegd voor toerisme Jan De Haes. De unieke zomerarrangementen werden samengebracht onder de noemer Terra Nova: zo kan je onze provincie (her)ontdekken vanuit een boom, een kasteelbivak, vanop een ezel of een ‘retro velo’. Fietsen is één van de speerpunten van Toerisme provincie Antwerpen. Op 21 juni opent provincie Antwerpen De Velodroom, een gloednieuw fietsbelevingscentrum aan de Rupel in Boom. Op 23 juni staat de opening voor het groot publiek op het programma.


De Strijdleiders
Geen strijd voor een beter klimaat zonder vier inspirerende Strijdleiders. Elisabeth Van Lierop gooit hoge ogen met haar blog PlantBased, waar ze haar volgers de veganistische pap in de mond geeft en laat zien hoe je ecologie en stijl combineert. Antoine Geerinckx is de man achter CO2logic, een adviesbureau dat bedrijven stimuleert om hun CO2-uitstoot in te perken. Hij richtte ook Greentripper op zodat mensen die reizen de impact van hun reis kunnen compenseren.  Cedric Hanet is één van de bezielers van Dagen Zonder Vlees en de oprichter van Greenway, een keten van vegetarische restaurants. Maarten Desmet ten slotte richtte samen met Koen Jaspers For Good op. Hun Doel? Bewijzen dat duurzaam leven niet beperkend hoeft te zijn. De vier Strijdleiders lopen vooraan in het peloton. Samen met de provincie Antwerpen sensibiliseren ze mensen om te ijveren voor een beter klimaat. Hun credo? ‘Wie duurzaam leeft, doet meer met minder.’ En ook: ‘Koop minder spullen en beloon jezelf met ervaringen zoals een massage of een concert.’ Lees meer over de Strijdleiders via www.deklimaatstrijd.be/nieuws. 

Waarom nog een klimaatcampagne?

Uit de resultaten van de 4e nationale klimaatenquête van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu blijkt dat mensen wakker liggen van het klimaatvraagstuk, maar niet altijd goed weten wat ze zélf kunnen doen om het klimaat mee te beschermen. De Klimaatstrijd biedt antwoorden en reikt burgers en gemeenten tools aan om hun eigen ecologische voetafdruk te verkleinen. Wie wil, kan ook vrienden en familie warm maken om ook de Klimaatstrijd aan te gaan.

Klimaat is een belangrijk thema voor provincie Antwerpen. Door rond klimaatmitigatie te werken, beperkt de provincie niet alleen de CO2-uitstoot binnen de eigen organisatie, maar spoort de provincie ook gemeenten, burgers, scholen, bedrijven en andere partners aan om hetzelfde te doen. De provincie verkent ook nieuwe pistes richting klimaatadaptatie en –transitie. Klimaat is een thema dat vraagt om overleg met andere overheden, denk maar aan het burgemeestersconvenant, projectoproep klimaatsubsidies, broeikasgasinventaris, groepsaankoop groene stroom en zonnepanelen, mobiliteitsadvies woon-werkverkeer, aandacht voor biodiversiteit op bedrijventerreinen, duurzaamheidsscreenings van het gebouwenpark, enzovoort.


Meer info : www.deklimaatstrijd.be