In zes straten in de Leuvense binnenstad worden komende weken okerkleurige fietssuggestiestroken aangelegd, goed voor 5,5 kilometer nieuwe fietssuggestiestroken. Door de invoering van het circulatieplan, waarbij het autoverkeer op de lussen geconcentreerd wordt, is er nu de ruimte om in een aantal straten aanpassingen te doen om het voor fietsers veiliger te maken.


Het aanleggen van de fietssuggestiestroken is één van de maatregelen die het stadsbestuur oplijstte in het fietsplan. “We willen van Leuven dé fietsstad van België maken”, zegt Robbeets. “Fietsen is de fundamentele sleutel om de leefkwaliteit in onze stad te verbeteren en tegelijkertijd de bereikbaarheid te garanderen. Om dat te bereiken, zou tegen 2030 33 procent van alle verplaatsingen in de stad per fiets moeten gebeuren.” Uit de evaluatie van het circulatieplan bleek al dat het aantal fietsers in de binnenstad is toegenomen.


De maatregelen uit het fietsplan moeten dat aantal nog opkrikken. “Deze fietssuggestiestroken geven een duidelijke plaats aan de fietser op plaatsen waar de rijbaan te smal is voor een fietspad”, zegt Robbeets. Een fietssuggestiestrook verhoogt de veiligheid voor fietsers, omdat autobestuurders automatisch hun snelheid aanpassen door de optische versmalling van de rijbaan en de mogelijke aanwezigheid van fietsers.

In de Bondgenotenlaan, de Kapucijnenvoer (tussen de Janseniusstraat en de ring), de Naamsestraat (tussen de Sint-Michielsstraat en de ring), de Jean-Baptiste Van Monsstraat, de Vaartstraat (tussen de J.P. Minckelerstraat en de Havenkant) wordt aan beide zijden van de straat een okerkleurige fietssuggestiestrook van anderhalve meter aangebracht. Op de Havenkant wordt tussen de Vaartstraat en de Schipvaartstraat aan één kant een fietssuggestiestrook aangelegd. De aanleg kost 270.000 euro en zal waar nodig ’s nachts gebeuren, om verkeershinder tot een minimum te beperken.

Meer info

  • Dirk Robbeets, schepen van openbare werken, tel. 016 27 22 15, gsm 0475 43 03 66, dirk.robbeets@leuven.be
  • Valerie Philippaerts, afdelingshoofd studiedienst weg- en waterbeheer, tel. 016 27 25 00, valerie.philippaerts@leuven.be