Het Mechelse stadsbestuur voorziet dit jaar 555.000 euro aan premies voor gevelverfraaiing, algemene verbeteringswerken en wonen boven winkels. Het roept de inwoners ook op om er gebruik te maken.

"Wij willen van Mechelen een zo aangenaam mogelijke woonstad maken. Met deze premies moedigen we de Mechelaars aan om zelf hun woning te verbeteren. Iedereen heeft immers recht op voldoende woonkwaliteit", zegt schepen van Wonen Karel Geys (sp.a).

Het Mechelse stadsbestuur voorziet dit jaar 555.000 euro aan premies voor gevelverfraaiing, algemene verbeteringswerken en wonen boven winkels. Het roept de inwoners ook op om er gebruik te maken. "Wij willen van Mechelen een zo aangenaam mogelijke woonstad maken. Met deze premies moedigen we de Mechelaars aan om zelf hun woning te verbeteren. Iedereen heeft immers recht op voldoende woonkwaliteit", zegt schepen van Wonen Karel Geys (sp.a).

De premies gelden voor gevels die minstens 40 jaar oud zijn, woningen die minstens 20 jaar oud zijn en voor het creëren van woningen boven handelspanden. Die laatste premie werd vorig jaar slechts één keer aangevraagd.