De Stad Gent en het OCMW Gent stelden op 19 april de gezamenlijke Engagementsverklaring Taalbeleid voor. Hiermee leggen ze hun visie vast om de kwaliteit van hun dienstverlening te vergroten, om het Nederlands te promoten en om de internationale profilering van Gent te versterken. Om die visie in de praktijk om te zetten, werkten de Stad Gent en het OCMW Gent niet minder dan 57 acties uit en zetten ze in verschillende diensten diepgaande trajecten rond taalbeleid op.

‘Er is een grote taaldiversiteit in onze stad en we willen internationaal meetellen. Met de Engagementverklaring Taalbeleid reiken we onze medewerkers een kader aan om zo vlot mogelijk te communiceren met Gentenaars, nieuwkomers, bezoekers en ondernemers. We gaan daarbij uit van het Nederlands als bindmiddel en zetten in op oefenkansen Nederlands en opleiding. We leggen daarnaast  de nodige flexibiliteit aan de dag, om iedereen te kunnen bereiken’, zegt Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport.

Lees het volledige persbericht hier