Eindelijk kunnen de Leuvense kinderen naar scholen met beheersbare leerlingenaantallen

Een investering van vier miljoen euro in het basisonderwijs moet de dringende nood aan capaciteit tegemoet komen. Schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani (SP.A) verdeelde samen met de vertegenwoordigers van de scholen de pot over zes projecten. Daarbovenop bouwt de stad een nieuwe school aan de Vaartkom.

In december ontving de stad Leuven vier miljoen euro van de Vlaamse regering om tegemoet te komen aan de capaciteitsproblemen die het basisonderwijs in Leuven tegen 2018 zou ondervinden. Schepen Mohamed Ridouani (SP.A) werkte samen met een taskforce van vertegenwoordigers van de Leuvense basisscholen aan een verdeling voor de middelen. Zes scholen dienden een uitbreidingsdossier in, alle zes kregen ze daar het budget voor toegewezen. Op die manier vergroot de capaciteit met 370 extra plaatsen: 133 in het kleuteronderwijs en 237 in het lager onderwijs. De stad plant bovendien de bouw van een nieuwe basisschool aan de Vaartkom, goed voor nog eens 96 extra plaatsen in het kleuteronderwijs en 144 in het lager onderwijs.

'Nu kunnen we de Leuvense leerlingen naar een school sturen, waar de klasjes beheersbaar zijn qua leerlingenaantal en waar ze vertoeven in een kwaliteitsvolle en aangename infrastructuur, in de schoolzone van hun keuze', zegt schepen Ridouani.

De stad plant bovendien een nieuwe school aan de Vaartkom, de zogenoemde Vaartschool. 'Dat project zit niet bij die vier miljoen euro, omdat het nog in de studiefase zit. Maar op termijn telt dat wel mee voor 240 extra plaatsen.'

Ook de Leuvense scholengemeenschap is verheugd, want op sommige plaatsen was de situatie nijpend. 'Alle projecten zullen binnen de twee jaar gerealiseerd zijn. Behalve in basisschool De Zonnebloem in Kessel-Lo, omdat we daar een volledig nieuw gebouw zetten', zegt Ridouani. 'We kunnen dus echt spreken van structureel ingrijpen, dit is meer dan een druppel op een hete plaat.'

Kamperen

Met genoeg plaats voor alle kleuters en leerlingen lijkt het gedaan met kamperen aan de schoolpoort. 'Als er nu nog ouders aanschuiven om hun kind in te schrijven, wil dat enkel nog zeggen dat die bepaalde school populair is, niet dat er een capaciteitsprobleem is in de Leuvense scholen. We werken ook aan het digitaliseren van de inschrijvingen, zodat kamperen helemaal tot het verleden behoort.'

Na de lagere school stromen de kinderen door naar het middelbaar onderwijs. Verschuift het capaciteitsprobleem dan niet gewoon? Ridouani: 'Dat onderzoek moet nog gebeuren. We weten dat er op dit moment geen problemen zijn, maar het is wel belangrijk dat we de toekomstige leerlingenpopulatie in kaart brengen, om ook daar tijdig te kunnen ingrijpen.'

© 2014 Corelio (Het Nieuwsblad)