Minister van Sociale Economie Freya Van den Bossche heeft 30 innoverende projecten in de sociale economie een subsidie toegekend, samen goed voor 2.985.765 euro voor de periode van 1 november tot 30 oktober 2012. Ook het project van de Kringwinkel uit Roeselare kan op een subsidie rekenen van 63.857 euro, zo vernam Michèle Hostekint.

"Begin mei lanceerde minister Van den Bossche een projectoproep voor de ondersteuning van innovatie in de Sociale Economie. Hiermee wil ze de ontwikkeling stimuleren van nieuwe activiteiten die duurzame werkgelegenheid garanderen en tegelijk een antwoord bieden aan maatschappelijke uitdagingen van vandaag", aldus Michèle Hostekint.

Alle erkende ondernemingen en organisaties in de sociale economie (beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen, invoegbedrijven, initiatieven lokale diensteneconomie en de mens- en milieuvriendelijke coöperatieve bedrijven) konden een innovatieproject  indienen. Centraal stond product-, dienst-, proces- of conceptinnovatie, gekoppeld aan innovatie op vlak van de (structuur van de) organisatie en/of de arbeidsorganisatie waarbij optimaal oog is voor het behoud van tewerkstelling en de kwaliteit van het werk.

Het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie ontving 74 ontvankelijke aanvragen. Zij  werden door een beoordelingscommissie van 7 personen geëvalueerd en al dan niet positief geadviseerd. 30 projecten kregen een subsidie van maximaal 2.985.765 EUR voor de periode van 1 november 2011 tot 30 oktober 2012.

 Freya Van den Bossche is tevreden over de grote respons op de oproep en over de kwaliteit van de geselecteerde projecten: "Innovatief denken en doen is op het lijf geschreven van de ondernemers in de sociale economie. Ik wil hen daarin blijvend stimuleren, want innovatie is investeren in de toekomst".