De Kleine Landeigendom bouwt de komende drie jaar 65 sociale koopwoningen in Mechelen: 20 aan de Ganzendries, 15 aan Sint-Libertus en 30 in de Zonnestraat. De projecten moeten de doelstelling helpen realiseren om in tien jaar tijd 230 woningen voor mensen met een beperkt budget te realiseren in de Dijlestad.

"Er zijn vandaag te veel mensen zonder betaalbare goede woning en dat moet veranderen. Wonen betaalbaar maken is echter geen sinecure", zegt schepen van Wonen en Stadsvernieuwing Karel Geys (sp.a). "Gelukkig stemde de Vlaamse regering het decreet grond- en pandenbeleid, waarbij resoluut gekozen wordt voor veel meer sociale woningen. Maar ook als stad voeren we ter zake een ambitieus beleid. Zo willen we de komende jaren maar liefst 230 nieuwe sociale koopwoningen realiseren."

De woningen komen niet op één plaats, maar worden verspreid over de stad gerealiseerd. Projectontwikkelaars die meer dan tien woongelegenheden realiseren, worden verplicht om hun steentje bij te dragen. Er komen ook sociale koopwoningen in de verkavelingen op Spreeuwenhoek en Stuivenberg.

Sociale bouwmaatschappij Kleine Landeigendom doet een stevige duit in het zakje door de komende drie jaar drie projecten te realiseren. In de binnenstad, op de hoek van de Nieuwe Kapucijnenstraat met de Ganzendries, komen zoals reeds bekend twintig appartementen. De plannen gaan al tien jaar mee, maar zullen over een jaar ook ten uitvoering worden gebracht. Gelijktijdig verrijst in Nekkerspoel, op een onbebouwd terrein aan de Sint-Libertuskerk, een project met vijftien woningen en appartementen voor grote gezinnen. "Een doelgroep waarvoor er in Mechelen veel te weinig betaalbare woningen te vinden zijn. Vaak gaat het om samengestelde gezinnen", zegt Geys. De vijftien woongelegenheden zullen elk drie, vier of vijf slaapkamers tellen. Vlakbij, op een braakliggend terrein in de Zonnestraat, wordt begin 2012 een derde project gerealiseerd. Er komen dertig woongelegenheden, het merendeel eenpersoonswoningen.

Inkomen

Niet iedereen kan de woningen kopen. Of je in aanmerking komt of niet, is afhankelijk van je inkomen. Alleenstaanden mogen niet meer dan 30.990 euro verdienen, gehuwden, samenwonenden en alleenstaanden met één persoon ten laste niet meer dan 46.480 (het bedrag wordt nog verhoogd met 3.100 euro per persoon ten laste).