Het invoegbedrijf Dienstenthuis krijgt subsidie om honderd jobs voor invoegwerknemers te creëeren.

De Vlaams minister van Sociale Economie, Kathleen Van Brempt (SP.A), heeft 660.000euro veil voor honderd nieuwe jobs bij het invoegbedrijf Dienstenthuis in Mechelen. Dienstenthuis Mechelen biedt thuishulp met dienstencheques aan particuliere klanten in de regio Mechelen-Lier. Als erkend invoegbedrijf creëert het op de lokale arbeidsmarkt volwaardige jobs van onbepaalde duur, met speciale aandacht voor kansengroepen. Die invoegwerknemers, kortgeschoolden, herintreders of langdurig werkzoekenden, krijgen via de jobs nieuwe kansen op de arbeidsmarkt, onder meer door een intensieve opleiding en begeleiding op de werkvloer. Van de start in maart 2005 tot nu stelde het bedrijf dagelijks 250 thuishelpers te werk, wat neerkomt op 120 voltijdse banen. Onder hen honderd invoegwerknemers, die een equivalent van vijftig voltijdse jobs vertegenwoordigen.

Met de subsidies van de overheid kunnen nog eens honderd voltijdse jobs gecreëerd worden. 'Per invoegwerknemer dat het bedrijf aanneemt, subsidiëren wij jaarlijks 1.650 euro. En dat vier jaar lang', zegt Steve D'Hulster, de woordvoerder van Van Brempt. In juli trok Van Brempt ook al eens geld uit om bij Dienstenthuis Antwerpen op dezelfde manier 350 extra voltijdse jobs te creëren. In Mechelen reageren ze tevreden op het initiatief, dat de Mechelse werkloosheid laat dalen. 'Bovendien beantwoorden de jobs aan een reële vraag van gezinnen naar huishoudelijke hulp en maakt het voor hen een betere combinatie tussen werk, gezin en vrije tijd mogelijk', zegt de Mechelse schepen van Werk en Economie, Caroline Gennez (SP.A).

Nayat werkt twee jaar bij het Dienstenbedrijf. Vijf dagen per week neemt ze dagelijks in twee huizen het poetswerk voor haar rekening. Een van haar vaste werkposten is het huis van Dirk Van Ranst in het Mechelse Begijnhof. 'Vroeger had ik iemand via de PWA. Het Dienstenbedrijf is veel professioneler', vindt hij. 'Het Dienstenbedrijf biedt voldoende garanties. Als Nayat bijvoorbeeld een week niet kan, dan is er altijd een vervangster.'