Tine Soens heeft naar aanleiding van de Dag van de Jeugdhulp een aantal voorstellen uitgewerkt. “Zo moeten jongeren die uit de jeugdzorg komen meer dan 7,5 euro per dag krijgen”, zegt Tine Soens. "Dat bedrag moet fors omhoog en moet voortaan geïndexeerd worden."

"Momenteel zijn er in Vlaanderen ongeveer 1.000 plaatsen voor wat in het jargon 'kamertraining' wordt genoemd”, zegt Tine Soens. “Op de site van een instelling krijgen ze een kamer waar ze zelfstandig wonen en leren om zelf hun streng te trekken. Tot hun 18de krijgen ze daarvoor ook een toelage van de Vlaamse overheid. Na aftrek van hun woonkosten blijft daarvan gemiddeld 240 euro over, of omgerekend 7,5 euro per dag. Daarmee moeten ze het zien te redden: eten, kleren, ontspannen, sporten, een busabonnement of een fiets om naar school te gaan.."

Volgens Soens worden de jongeren zo gedwongen om in precaire omstandigheden aan te modderen. “Daarom moet dat bedrag omhoog en geïndexeerd worden.”

Soens stelt ook voor om sociale rechten maximaal aan de jongeren zelf toe te kennen. "Door stroeve contacten met hun familie lopen de jongeren vandaag vaak sociale voordelen die zij kunnen genieten (zoals een studiebeurs, de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg,...) mis. Deze voordelen moeten worden toegekend aan de jongere zelf en niet aan de ouder bij wie zij meestal nog gedomicilieerd zijn, maar met wie het contact moeilijk loopt. Zo kunnen deze voordelen beter ingezet worden voor de jongere zelf".