Zwevegem kent al langere tijd het verhaal van de AED-toestellen en is al meerdere keren de trekker geweest om deze als eerste aan te schaffen. Zelfstandigen organisatie UNIZO onthulde in het bijzijn van schepenen van welzijn, vertegenwoordigers van het rode kruis en heel wat sympathisanten het eerste publieke toestel geschonken door de onderneming voor zelfstandigen. Bart Colson, voorzitter van UNIZO Zwevegem mocht het label van Hartveilige Organisatie in ontvangst nemen. Na de onthulling werden ook de diploma’s van hartveilige helper uitgereikt.

“Waarom AED op openbare plaatsen”.

Elke dag krijgen bijna 30 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 7 % overleeft dit. Nochtans is de kans op overleving 70% als het slachtoffer de eerste drie à vier minuten wordt gereanimeerd. Deze cijfers waren o.a. een aanzet voor het Unizo bestuur van Zwevegem om een AED-toestel aan te kopen en te schenken aan de gemeenschap. Unizo Zwevegem hoopt echter dat dit gebaar ondernemers er toe kan aanzetten hetzelfde te doen.

“Hoe werkt een AED-toestel”.

Om met een AED-Toestel te kunnen werken hoef je geen verpleegkundige te zijn. Alle instructies staan op het toestel. Toch richt het rode kruis cursussen in om efficiënt om te gaan met het toestel.  “Deze cursus duurt slechts drie uur. Het is belangrijk dat mensen een goede houding kunnen aannemen om het slachtoffer te helpen. Daarom bestaat de cursus uit drie onderdelen: Het benaderen van het slachtoffer, Reanimeren en Defibrilleren of werken met het AED-toestel. De hulpdiensten verwittigen is natuurlijk nog altijd een prioritaire handeling.”