Kortrijk ondergaat een indrukwekkende transformatie. Op vele plaatsen veranderen kleine en grote werven het gezicht van de stad. Zowel publieke als private werken zorgen voor een stad in verandering onder de noemer ‘Kortrijk 2025’. Het cijfer staat voor de einddatum 2025. Tegen dan zullen van het Stationsproject – de grootste werf - de meest ingrijpende werken op het openbaar domein voorbij zijn. 

Verlaging Leieboorden

W&Z en de stad verlagen de kaaimuren van de Oude Leiearm. De Verzetskaai en de Broekaai worden autoluwe pleinen die geleidelijk dalen tot een halve meter boven het water. Net zoals aan de Graslei in Gent zal er veel meer contact zijn met het water .

- Timing: 1 maart 2017 tot april 2018
- Totale oppervlakte: 10.400 m²
- Budget: 3,5 miljoen euro (stadsaandeel 2,1 miljoen euro)

Stationsproject

Het eerste deelproject focust zich op de mobiliteitsproblematiek ter hoogte van de kluifrotonde. Een tunnel onder de Zandstraat
scheidt het doorgaand verkeer van het plaatselijk verkeer. De nieuwe ondergrondse parking zorgt ervoor dat er bovengronds
meer (autovrije) ruimte is voor groen en beleving. Fietsers en bussen circuleren veiliger en vlotter door fiets-en bustunnel.

- Timing: 20 maart 2017 tot 2022
- Totale oppervlakte: 17.000 m² + 220 meter tunnel + fiets-en bustunnel + parking 1200 ppl
- Budget: 65,4 miljoen euro waarvan 12,7 miljoen euro voor stad en Parko

Nieuw politiecommissariaat

De drie commissariaten in Kortrijk maken plaats voor één volledig nieuw en functioneel commissariaat op de huidige site van Howest, campus Drie Hofsteden. Begin maart start de ontmanteling en afbraak van het hogeschoolgebouw.

- Timing: 6 maart 2017 tot september 2018
- Totale oppervlakte: 12.120 m²
- Budget: 25.959.874 euro

Stad houdt tijdens de werken strikt toezicht op de naleving van het
charter werftransport.

Heuleplaats

Heuleplaats wordt een echt plein. De rijweg wordt veel smaller waardoor er meer ruimte is voor terrasjes en evenementen. Het
standbeeld van Tineke van Heule en de Lindeboom krijgen een prominente plaats op het plein. In de omgeving van de Sint-
Eutropiuskerk kan je binnenkort rusten en verpozen.

- Timing: 13 maart tot september 2018 (voor de Tinekesfeesten)
- Totale oppervlakte: 11.500 m²
- Budget: 3,1 miljoen euro

Pottelberg

De stad en de Afdeling Wegen en Verkeer vernieuwen de schoolomgevingen Pottelberg en de Burgemeester Felix de
Bethunelaan. Alle rioleringen worden vernieuwd en de woningen worden aangesloten op een gescheiden rioleringsstelsel. De
nutswerken zijn ondertussen al klaar.

- Timing: 15 mei 2017 tot zomer 2018
- Totale oppervlakte: 19500 m²
- Budget: 3,3 miljoen euro ( stadsaandeel 2 miljoen euro)

Sint-Amandsplein

Het Sint-Amandsplein verandert in een ontmoetingsplek met veel groen, speelruimte en terrasjes. De monumentale boom op het plein komt straks veel beter tot zijn recht.

- Timing: 6 maart 2017 tot mei 2017
- Totale oppervlakte: 1485 m²
- Budget: 312.000 euro

Doorniksewijk

De nutsmaatschappijen vernieuwen hun leidingen. Eandis plaatst ledverlichting met dimfunctie. De stad bespaart zo
fors op de energiefactuur. Bovendien waren er sinds 2012 ruim 100 meldingen over slechte voetpaden. De stad vernieuwt
daarom ook de trottoirs.

- Timing: 6 maart 2017 tot december 2017
- Totale oppervlakte: 3700 m²
- Budget: 1,45 miljoen euro (stadsaandeel 413.000 euro)

Overbekeplein

Het Overbekeplein wordt heraangelegd. Er komen groene eilandjes met Japanse Zelkova’s. De eilandjes krijgen een betonnen
zitelement en een klein klimelement voor kinderen. Spelen krijgt extra aandacht.

- Timing: 20 februari tot midden december 2017
- Totale oppervlakte: 2085 m²
- Budget: 320.000 euro.