Het is verbijsterend om te moeten vaststellen dat in het al dan niet gezegende jaar 2018 het vrouwenpensioen een kwart lager ligt dan het mannenpensioen. Want op de werkvloer verdienen Belgische vrouwen immers 20% minder dan mannen... Nog steeds... En alle partijen, alle regeringen, alle bedrijven,... we hebben er allemaal schuld aan. Vraag is... doen we er nu wat aan? 

In Kortessem is het glazen plafond van de administratie alleszins doorbroken, met zowel voor gemeente als voor OCMW een vrouw aan het roer. Én de wettelijke loonbarema's worden gebruikt ongeacht het gender...  maar dat geldt vooral voor het vast kader. 

Bart Vandeput, OCMW-raadslid: "Net zoals in privé-bedrijven moet het gemeente- en OCMW-bestuur bezuinigen op personeelskosten. Spijtig genoeg gaat dit ten koste van minder lager geschoolden én meer contractuelen. Bovenop het lagere inkomen krijgen deze personeelsleden als contractuelen dan ook nog wat meer werkonzekerheid op hun bord."  En dit heeft heel wat invloed op hun pensioen... als/wanneer ze eraan toe komen...  

Als dan ook nog door de aanwerving van meer hoger-opgeleiden de besparing teniet gedaan wordt en de loonkosten zelfs stijgen, dan is men echt op het foute pad...

Ellen Hoebrechts, gemeenteraadslid: "Als vrouw met een gezin ervaar ik dagelijks hoe belangrijk werkzekerheid is om met vertrouwen de uitdagingen aan te kunnen gaan, wetende dat voor heel wat vrouwen gelijk werk voor hen minder loon opbrengt.  Een internationale vrouwendag is niet nodig... Actie, dat is er nodig! Pas de weddeschalen aan. Vergroot het vast kader door meer contractuelen vast te benoemen."

Een goeie job met een correcte verloning binnen een degelijk statuut. Da's nooit te veel gevraagd voor een vrouw!

En dan kan er tenminste echt genoten worden van die "internationale feestdag"!...

Voor wie het interesseert, meer uitleg vind je op equalpayday.be .