Dat is één van opvallendste en shockerende feiten uit het Jaarverslag van het Agentschap Jongerenwelzijn. 7.500 kinderen en jongeren die gespecialiseerde hulp nodig hadden, kregen die gepaste hulp niet. En de cijfers van Jongerenwelzijn negeren dan nog eens alle kinderen en jongeren die nood hebben aan zgn. rechtstreeks toegankelijke hulp, bijv. aan thuisbegeleiding voor autisme, maar die die hulp nooit krijgen omdat de wachttijden daar oplopen tot meerdere jaren. Zo kan het gebeuren dat een kind van 12 zo lang op een wachtlijst voor hulp staat, dat hij pas na zijn 18e verjaardag die hulp ook zou kunnen krijgen. Dat is hetzelfde als zeggen dat er voor hen geen hulp is.

“En nu knipt minister Vandeurzen een kwart miljoen euro uit het budget Jongerenwelzijn om elders een blunder recht te zetten, nl. een grove onderschatting van de kosten voor elektronisch toezicht. Ik ben stomverbaasd”, zegt Freya Van den Bossche. “Dat diezelfde minister zich verdedigt met: “er was nog ‘marge’ op het budget voor Jongerenwelzijn”, dat maakt mij dan ook nog kwaad. Hoe kan hij beweren dat er ‘marge’ is op de middelen voor Jongerenwelzijn, als hij toch nog zoveel kinderen en jongeren elke dag opnieuw in de steek laat? Hoe kan hij zeggen dat het budget Jongerenwelzijn besparingen toelaat, als 7.500 jongeren geen hulp krijgen, 800 kinderen die nood hebben aan acute crisishulp in de kou blijven staan, kinderen meer dan vijf jaar moeten wachten op de begeleiding die ze nodig hebben, en er voorzieningen voor opvang leeg staan wegens geen personeelsbudget?”

“Het wordt tijd dat minister Vandeurzen wakker wordt en luistert naar de noodkreten van de jongeren en van de hulpverleners op het terrein. Zij trekken al lang aan de alarmbel, maar Vandeurzen wil het niet geweten hebben. Deze meerderheid weigert vandaag zelfs het debat aan te gaan in het parlement over die 7.500 kinderen die in de steek gelaten worden. Het moet maar eens gedaan zijn dat Vandeurzen het licht van de zon ontkent.”