De groepsaankoop van gas en groene stroom die sp.a en Curieus in samenwerking met ABVV en Bond Moyson onder de noemer Samen Sterker organiseerden, is bijzonder succesvol afgesloten. Meer dan achtduizend West-Vlaamse gezinnen schreven zich vrijblijvend in. De veiling werd uiteindelijk gewonnen door prijsvechter Lampiris met de laagste prijs voor gas en groene stroom. Binnenkort krijgen de deelnemers een mail of brief met de bekomen tarieven en de berekening van hun voordeel. Voor eind maart dienen zij te beslissen of ze al dan niet overstappen naar de nieuwe leverancier. Het instapmoment mogen ze kiezen tussen 1 mei en 1 november.

De groepsaankoop van gas en groene stroom die sp.a en Curieus in samenwerking met ABVV en Bond Moyson onder de noemer Samen Sterker organiseerden, is bijzonder succesvol afgesloten. Meer dan achtduizend De groepsaankoop van Samen Sterker is meteen ook de grootste in Vlaanderen ooit. De besparing kan voor de deelnemende gezinnen oplopen tot honderden euro’s, of 20 à 25 % op de energiefactuur. Als we aannemen dat 2/3 van alle deelnemers ook effectief overstapt, dan realiseren zij allen samen een besparing van 1,3 miljoen euro.

Ook het milieu vaart wel bij de actie. Met de keuze voor 100 procent groene stroom zullen de deelnemende gezinnen bij een overstap hun gezamenlijke uitstoot met maar liefst 11.000 ton CO2 kunnen verminderen oftewel zo’n 5000 vliegtuigvluchten rond de wereld.

De energiefactuur neemt bij veel gezinnen een grote hap uit het budget. Niet verwonderlijk als je weet dat de elektriciteits- en gasprijzen in België tot de hoogste van Europa behoren. De vrijmaking van de energiemarkt heeft dus duidelijk niet geleid tot de vooropgestelde lagere prijzen voor de gezinnen. Tezelfdertijd weten we dankzij het studiewerk van de Vlaamse energiewaakhond VREG dat een overstap naar een andere leverancier voor een gemiddeld gezin algauw een besparing van 273 euro op jaarbasis kan opleveren. Veel mensen blijven echter uit gewoonte en/of schrik bij hun vertrouwde grote leverancier waar ze zich vervolgens blauw betalen. Dit zorgt ervoor dat grote spelers zoals Electrabel geen enkele behoefte voelen om hun prijzen te verlagen en we vervolgens met zijn allen teveel blijven betalen voor onze energie.

Met onze groepsaankoop spelen we hierop in. Door samen energie aan te kopen, laten we de leveranciers tegen elkaar bieden om zo de laagste prijs binnen te halen. De heuse informatiecampagne met ruim dertig infoavonden doorheen de provincie en de algemene begeleiding van de deelnemers neemt de onzekerheid weg. Vele mensen zouden er op hun eentje niet aan beginnen. Ook mensen die nog onder contract liggen bij hun energieleverancier doen hun voordeel met een deelname. De eventuele opzegboete bij het vroegtijdig opzeggen van het contract weegt namelijk in vele gevallen niet op het tegen het uiteindelijke prijsvoordeel.