Sedert meer dan een jaar zijn we bezig aan de grootste erfgoedverhuizing ooit. Kunst en erfgoed dat momenteel niet tentoongesteld wordt werd tot nog toe opgeslagen in de depots van de musea zelf én in 7 externe depots. Niet altijd in even goeie omstandigheden, maar daar komt nu verandering in. 

Er komen twee nieuwe erfgoeddepots: één aan de haven en één in de Ghelamco-arena. Dat van de haven is een niet geklimatiseerde ruimte voor minder gevoelige objecten zoals metaal, aardewerk en glas. Gevoeligere materialen zoals papier, hout en textiel gaan naar een geklimatiseerde ruimte onder het Ghelamco stadion. 

Ondertussen zijn er 6 medewerkers die speciaal aangeworven en opgeleid zijn voor deze verhuis al een jaar bezig met de voorbereiding daarvan. Zij reinigen elk voorwerp, fotograferen het, registreren het en verpakken het zorgvuldig. Daarna kan het naar het juiste depot. Dat aan de haven is al in gebruik, de Ghelamco opent binnenkort. 

Annelies Storms:

Onze musea hebben een schat aan kunst en erfgoed, die ze niet allemaal tegelijkertijd kunnen tentoonstellen. De stad ging op zoek naar twee depots waar deze in optimale omstandigheden kunnen bewaard worden. Om deze verhuizing in goeie banen te leiden werden tijdelijk zes collectiemedewerkers aangeworven, die een opleiding kregen van de stad. Ze vormen nu een hecht team en zijn echt van onschatbare waarde voor dit project. We hopen dat deze medewerkers na de erfgoedverhuizing snel een mooi plaatsje krijgen op de arbeidsmarkt.'

Lees meer hier