De komende twee jaar worden in Mechelen 890 huishoudelijke energiescans uitgevoerd. Dat zijn inventarisaties van installaties, toestellen en materialen in een woning, met daaraan gekoppeld een rapport met tips voor rationeel energiegebruik. Elke Mechelaar kan zo'n scan aanvragen.

"Wel mikken we specifiek op sociaal zwakkeren omdat we weten dat we hun energiefactuur met kleine ingrepen en goede informatie sterk kan verminderen", zegt schepen van Energie Caroline Gennez (sp.a). De energiescans worden uitgevoerd door het sociaal economiebedrijf Natuur- en Landschapszorg. Ze komen er bovenop de 711 die al sinds 2007 werden verricht. Eind 2011 zal ongeveer 5% van de gezinnen een scan hebben gekregen.