Je kind aanmelden en inschrijven in het Leuvense basisonderwijs verloopt sinds dit jaar volledig digitaal met het nieuwe systeem ‘Meld je aan’. Stad Leuven en het Lokaal Overlegplatform Basisonderwijs Leuven (LOP BaO)  willen op die manier een eerlijk aanmeldsysteem voorzien en voorkomen dat ouders kamperen aan de schoolpoort. De aanmeldperiode is succesvol verlopen. Van alle instappertjes kreeg 98 procent een plaats in een school van voorkeur en 88 procent een plaats in de school van eerste voorkeur. 

“Kamperen aan de schoolpoort was een nefast gevolg van het oude inschrijvingssysteem, waar iedere ouder zelf bij een school ging aankloppen om zijn kind in te schrijven. Het  was onrechtvaardig, want niet elke ouder heeft het netwerk of de middelen om aan de schoolpoort te kamperen. Bovendien zorgde het voor onnodige stress, want het creëerde de foute perceptie dat er een plaatstekort in de Leuvense scholen is,” zegt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani.

Na de probleemloze aanmeldperiode voor de voorrangsgroepen (broers en zussen en kinderen van het onderwijspersoneel) ging de reguliere aanmeldperiode voor alle kindjes van start. “In totaal hebben zich 1.132 instappers, kindjes geboren in 2014, aangemeld. Daarvan heeft 98 procent een plek gekregen in één van de scholen van voorkeur. Zij kunnen zich van 2 tot 27 mei inschrijven in de toegekende school”, zegt Ridouani.

Een aantal instappers heeft dus op dit moment nog geen school toegewezen gekregen. “Voor een aantal scholen is de vraag immers groter dan het aantal vrije plaatsen. Sommige ouders hebben ook maar één school opgegeven in plaats van drie of meer. We bekijken met de ouders op welke manier we hun instappertje aan een school kunnen helpen. Er zijn immers nog 229 instapplaatsjes vrij in heel Leuven”, zegt Els Bertrands, voorzitter van het LOP BaO.

Inschrijven
Van 2 tot 27 mei kunnen de aangemelde kinderen zich inschrijven in de toegewezen school. “Op zes juni weten we dan precies hoeveel vrije plaatsen er nog zijn per school. Het gebeurt elk jaar dat er nog plaatsen vrij komen in volzette klasjes, omdat ouders hun kind toch niet inschrijven of verhuizen naar een andere gemeente”, alsnog Bertrands. Op 7 juni start dan de vrije inschrijfperiode voor kinderen die nog niet zijn aangemeld of ingeschreven. De lijst met beschikbare plaatsen per school is vanaf dan te bekijken op meldjeaan.leuven.be.

Hoe werkt ‘Meld je aan’?
Het nieuwe digitale aanmeldsysteem houdt in de eerste plaats rekening met de keuze van de ouders. Ze kiezen best drie scholen of meer. Daarnaast houdt het systeem rekening met afstand: in de eerste plaats de afstand tussen de school en de woonplaats van het kind, en in beperkte mate ook de afstand tussen de school en de werkplaats van de ouders. Leuven is immers een centrumstad, en vervult  ook voor het onderwijs die centrumfunctie.