Eind juni 2016 communiceerde het stadsbestuur dat ze de  parkeerautomaten wou vervangen door muntvrije exemplaren met bank- en  kredietkaart. Sinds oktober 2017 betaal je aan de parkeerautomaten in  Aalst met je bankkaart, per sms of via een speciale app. De 91 nieuwe  parkeermeters aanvaarden geen cash geld meer. 

sp.a  gemeenteraadslid Sam Van de Putte waarschuwde er tijdens de gemeenteraad  van september 2016 voor dat de stad hierdoor niet in orde zou zijn met  de regelgeving. “Wie zijn auto parkeert in een zone waar betalend  parkeren geldt, moet altijd cash kunnen betalen aan de parkeermeter.  Toch investeerde Aalst een half miljoen euro in 91 nieuwe parkeermeters  met een cashloos systeem” legt Van de Putte uit. 

De bevoegde  Minister van Consumentenzaken vraag nu aan de Vereniging voor Steden en  Gemeenten (VVSG) om een oplossing te zoeken voor die steden en gemeenten  waar men is overgeschakeld op parkeermeters die enkel via app of  betaalkaart werken. “Tijdens de gemeenteraad van september 2016  waarschuwde ik ervoor dat er een Belgische wet en een Europese  verordening bestaat die stelt dat je altijd cash moet kunnen betalen aan  een parkeermeter. Toch schakelde het stadsbestuur gewoon over” zegt  Sam. 

De stad moet nu samen met de Vereniging voor Vlaamse Steden  en Gemeenten (VVSG) een oplossing zoeken voor het probleem waar zowel de  klant, de parkeerbedrijven, de steden en gemeenten en de wet zich  kunnen in vinden.  

Nieuwe parkeerautomaten zijn uitgerust met een  kluis waarvan de bescherming tegen inbraak sterk verbeterd werd. “Het  blijft jammer dat de stad niet voor de optie koos om zowel betaling via  munten, sms als via bankkaart/kredietkaart te voorzien en elke  betalingsoptie mogelijk te houden” besluit Van de Putte.