“Brussel is een belangrijke toeristische bestemming. Het imago van ons Gewest wordt mee bepaald door het comfort en het onthaal van de bezoekers die gebruik maken van de autocars in Brussel. Met deze studie en haar aanbevelingen beschikken we over een leidraad voor de komende jaren. Daar gaan we nu mee aan de slag,” zo verklaarde minister van Mobiliteit Pascal Smet.

De studie bekeek zowel de toeristische en evenement gebonden autocars, de school- en bedrijfsbussen, als de internationale autocars die meer en meer rondrijden in Brussel. Er worden tien concrete acties aanbevolen die de marsrichting van het autocarbeleid in Brussel richting zullen geven.

Internationale lijnen

Voor de internationale lijnen beveelt de studie een verbetering aan van de voorzieningen aan het Noord- en Zuidstation.

Brussel is een belangrijk kruispunt in Europa. Elke dag zijn er 160 internationale busreizen, die worden georganiseerd door de 8 operatoren die in Brussel actief zijn (Alsa, Ecolines, Eurolines, Flixbus, IcBus, Megabus, StudentAgency, Ouibus). De passagiers van deze bussen naar Frankrijk, Duitsland, Nederland of Engeland zijn gemiddeld tussen 20 en 30 jaar oud en hebben dit vervoermiddel vaak uitgekozen omwille van de lage kostprijs.

Gezien de groeimogelijkheden van de sector is het noodzakelijk om in Brussel infrastructuur te creëren die deze autocarbedrijven en reizigers beter opvangt. Zoals voorgesteld in de studie, heeft de regering het voorstel goedgekeurd om tussen nu en 2019 de infrastructuur aan het Noordstation te verbeteren door verdieping -1 in te richten (duidelijke signalisatie, nachtwachtzaal, slaapzaal, douches voor de chauffeurs enz ...).

De regering heeft ook besloten om op korte termijn, in overleg met de NMBS, een busstation te creëren in de buurt van het Zuidstation. Dit station komt op een parkeerterrein dat eigendom is van de NMBS en zal over een informatiepunt en een tiental perrons beschikken.  

Op middellange termijn zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een echt internationaal busstation bouwen met een capaciteit van minstens 15 perrons. Een markstudie voor de bouw en de exploitatie van een dergelijk station zal binnenkort worden opgestart.

 Seizoenslijnen naar de Maghreblanden

Binnen de Brusselse realiteit zijn de busverbindingen naar de Maghreblanden erg belangrijk. Naargelang het seizoen vinden er tussen de 25 en 50 reizen per week plaats. De regering keurde het voorstel goed om plaats te voorzien vlak bij het Zuidstation.

 Toeristische autocars

Brussel is een stad van salons, congressen en citytrips. Met de aangekondigde openingen van het Europamuseum, het Citroënmuseum en het Biermuseum, zal de aantrekkingskracht van het Gewest nog groter worden. Om de inplanting van de autocars binnen de publieke ruimte te verbeteren, zal het Gewest gewestelijke reisroutes voor autocars creëren en een duidelijke hiërarchie opstellen die gebaseerd is op de wachttijden voor zowel korte, middellange en lange parkeerduur. 

 School- en bedrijfsbussen

Elke dag rijden er 450 schoolbussen rond in Brussel en meer dan 100 pendelbussen voor de bedrijven. Voor het parkeerbeleid van deze bussen buiten de piekuren in de ochtend en 's avonds zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de reglementering en de omkadering van het parkeren herzien en zal het parkeerplaatsen voorstellen op de gewestwegen en in de nabijheid van P&Rs.

 Een coach manager en een platform voor de sector

Tot slot zal er ook een platform gecreëerd worden om de kennis en het beheer van de sector te verbeteren. In samenwerking met Visit Brussels zal er één aanspreekpunt komen voor informatie en communicatie. Binnen de Gewestadministratie Brussel Mobiliteit zal er een “coach manager” worden aangesteld en binnen de Gewestelijke Mobiliteitscommissie zal een specifieke werkgroep voor de autocars worden opgericht.