Na het realiseren van de eerste sociale assistentiewoningen in de Jozef Vervaenestraat in Ledeberg keurde de OCMW-raad deze maand de intentie goed voor een tweede groep van 19 sociale assistentiewoningen in Wondelgem. Ditmaal is CVBA de Volkshaard de bouwheer én verhuurder. OCMW Gent treedt op als beheersinstantie én dienstverlener. “Opnieuw een goed initiatief om die mensen die het financieel niet gemakkelijk hebben, de mogelijkheid te geven langer zelfstandig thuis te laten wonen.” OCMW raadslid Sara Willems (sp.a) is dan ook heel tevreden.

Vanuit het departement ouderenzorg van OCMW Gent wil men de senioren ondersteunen in het zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Indien dit niet langer lukt, dan wil men dat ze kunnen verhuizen naar een aangepast én betaalbaar woonalternatief.

Zo'n aangepast én betaalbaar woonalternatief is mogelijk dankzij het recent goedgekeurde besluit met betrekking tot de groepen van assistentiewoningen. Dit laat toe dat sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) sociale assistentiewoningen bouwen, waarbij een dienstverleningspartner instaat voor de zorg- en dienstverlening, conform het woonzorgdecreet.

Het bestuur van OCMW Gent ging eerder principieel akkoord om hiervoor samen te werken met o.a. SHM de Volkshaard. Er zijn diverse overleggen geweest met de SHM in het kader van de realisatie van 19 sociale assistentiewoningen in Wondelgem. Zij treedt hierbij op als bouwheer en OCMW Gent als beheersinstantie. “Deze intentieovereenkomst zal eveneens de basis vormen voor de finale samenwerkingsovereenkomst tussen Volkshaard cvba-so en OCMW Gent,” gaat Sara Willems verder.

Rudy Coddens (sp.a), voorzitter van het OCMW Gent en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen van de Stad Gent, treedt Sara Willems bij: “Het is via deze samenwerkingsverbanden, dat we de uitdagingen die de toenemende vergrijzing met zich mee brengt, kunnen beantwoorden. Daarenboven zorgt dit sociaal project er voor dat iedere Gentenaar toegang krijgt tot een assistentiewoning. Wie een beperkt inkomen heeft kan via het OCMW van Gent een beroep doen op een premie voor assistentiewoningen.”