Temmerman informeerde bij de schepen voor mobiliteit Watteeuw naar zijn intenties m.b.t de nieuwe taxistelplaatsen en de invulling van de vrijgekomen bovengrondse openbare parkeerruimte. “De voormalige taxistandplaats lijkt uitermate geschikt voor het laten in- en uitstappen van minder mobiele mensen”, zegt Karin Temmerman.  

In zijn antwoord stelde schepen Watteeuw dat de ondergrondse zone waarvan sprake, altijd bedoeld was als taxistandplaats, terwijl de vroegere taxistandplaatsen een nieuwe invulling krijgen. “Momenteel ontbreekt nog de rechtstreekse fietsverbinding tussen de Clementinalaan en de ondergrondse fietsenstalling. Deze zal gefaciliteerd worden d.m.v. een stukje voetgangersgebied voor de luifel van het stationsgebouw, met aansluitend een dubbelrichtingsfietspad doorheen de oude taxizone naar de Clementinalaan. Hierbij wordt eveneens een doorbreking in de middenberm gemaakt, zodat fietsers dan ook richting Astridlaan en Elisabethlaan kunnen afdraaien. Tegelijkertijd heeft het station nu te weinig ruimte voor de wagens van de spoorwegpolitie, de dienstvoertuigen van de NMBS, de technische diensten en voor het laden en lossen van de concessies in het station. De zone van de oude taxistandplaats is eigendom van de NMBS en zij zal het resterende deel van de zone nu gebruiken om aan de genoemde behoeften te voldoen. En wanneer er daar meer ruimte vrijkomt voor laden en lossen, zullen de parkeerplaatsen voor personen met een beperking ter hoogte van het Infopunt ook beter vrij gehouden worden. Politie en de taxisector waren vragende partij voor deze verhuis. We moeten echter vaststellen dat bepaalde chauffeurs de gemaakte afspraken nog niet nakomen. De taxi’s mogen geen gebruik mogen maken van de K&R en mogen enkel op de daarvoor voorziene taxistandplaatsen staan. Hierop zal toegezien worden door de wijkpolitie en het mobiliteitsbedrijf. Er komen trouwens ook camera’s” zegt de schepen.

Karin Temmerman dringt bij de schepen aan blijvend aandacht te hebben voor de multimodaliteit en comfortabele en veilige P&R-zones voor minder mobiele mensen.