Op voorstel van Schepen Resul Tapmaz keurde de gemeenteraad een overeenkomst goed waarin afgesproken wordt dat vanuit het CGG Eclips (centrum geestelijke gezondheidszorg) voortaan een contactpersoon/psycholoog vluchtelingen die psychologische zorg nodig hebben, beter zal kunnen opvolgen of doorverwijzen.

De Vlaamse subsidiëring gebruikt Gent om samen met OCMW en CAW casustafels te organiseren. Hier kunnen de individuele dossiers geestelijke gezondheidszorg  besproken, doorverwezen en opgevolgd worden. Een aanzienlijk deel van de erkende vluchtelingen komende uit oorlogsgebied kampt immers met een ernstige psychiatrische problematiek (post traumatische stress stoornissen, trauma’s, depressie, psychose en angst, …) en hebben nood aan individuele begeleiding. Bij de bespreking in de gemeenteraad ondersteunde raadslid Guy Reynebeau namens sp.a dit initiatief. Hij stelde te hopen dat met deze bijkomende inzet van gespecialiseerd personeel de problematiek van wachtlijsten bij het bevoegd centrum snel zal kunnen dalen. Goed voor deze kwetsbare doelgroep, goed voor het bevoegd gezondheidscentrum en goed voor onze samenleving. Guy feliciteerde zijn partijgenoten Schepen Tapmaz en Ocmw voorzitter Coddens met het resultaat door goede samenwerking.