Heel wat jonge vluchtelingen arriveren hier alleen, zonder ouders of enige andere familie. Het is belangrijk dat die jongeren worden begeleid om hun plek in onze samenleving te vinden. Ze moeten ook daadwerkelijk 'jong' kunnen zijn in ons land. Door sociaal-cultureel jeugdwerk bekend en toegankelijk te maken bij die jongeren, bevorder je ook hun integratie en geef je hen eigenlijk een deeltje van hun jeugd terug.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen vraagt structurele ondersteuning van enkele specifiek doelgerichte werkingen met jongeren die op de vlucht waren. Minister Gatz ondersteunde reeds de projecten 'Altochtonen van de toekomst' en 'Wereldspelers'. Die werkingen zouden structureel verankerd moeten kunnen worden. Er komt in ieder geval een onderzoek naar de vrijetijdsparticipatie van kinderen en jongeren in migratie. De resultaten worden in het voorjaar van 2019 verwacht. Daarnaast wordt ook een masterplan 'Diversiteit in/en het jeugdwerk' opgemaakt, waarin er ook aandacht zal zijn voor het jeugdwerk voor jonge asielzoekers en vluchtelingen. 

"Ik kijk uiteraard uit naar het masterplan diversiteit, maar een plan met goeie initiatieven maar zonder budget, blijft natuurlijk ook maar een plan. Ik spoor de minister aan om er ook de nodige budgetten aan te koppelen."


Herlees hier het volledige verslag.