Het Kenniscentrum Kinderrechten heeft een advies opgemaakt over kinderrechteneducatie in de jeugdsector. De centrale vraag in het onderzoek is wat er in de praktijk nodig is om kinderrechteneducatie sterker te maken. Specifiek gaan ze in op het gebruik van een charter, een label of andere tools. Het jeugdwerk zelf vreest dat een charter of label te vrijblijvend zijn of dat de overheid subsidies zouden koppelen aan het al dan niet hebben van een label. Zelf leggen ze eerder de nadruk op vormingen en het betrekken van kinderrechten(educatie) in de jaarverslagen. 

Minister Gatz ziet zelf een opportuniteit om het debat met de jeugdsector hierover te voeren tijdens hun congres in juni. 

"Vandaag gebeurt er inderdaad al veel om kinderrechten en kinderrechteneducatie in het jeugdwerk te verbeteren. Het wordt niet altijd als dusdanig bestempeld.", zegt Tine Soens. "Het zou ook een piste kunnen zijn om het project rond kinderrechtenscholen te koppelen aan het huidige label van kindvriendelijke steden en gemeenten. Ik heb daar eerder al om gevraagd, maar zowel minister Crevits als minister Gatz kijken naar elkaar hiervoor." Minister Gatz zei in zijn antwoord dat de suggestie hem nuttig lijkt en hij zal contact opnemen met minister Crevits om te kijken hoe ze zouden kunnen doen.

Lees hier het volledige verslag.