“Elke tijd heeft zijn ziektes. We leven in een maatschappij in verandering, met nieuwe taken, een ander tempo, een andere werk- en gezinsorganisatie, nieuwe uitdagingen. En nieuwe uitdagingen gaan vaak gepaard met nieuwe gevaren. Zo zien we op de werkvloer dat er naast de traditionele arbeidsongevallen ook steeds vaker sprake is van stress en burn-outs", zegt Monica De Coninck. "Om op deze uitdagingen een antwoord te bieden treedt op 1 september een nieuwe wet in werking waarbij werkgevers verplicht worden om naast zorg te besteden aan het fysiek welzijn van hun werknemers, ook aandacht te besteden aan de psychosociale risico’s. Voor pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag bestond dit al, nu moet er ook aandacht besteed worden op de risico’s voor stress en burn- out."

Naar verluidt zouden er vandaag in ons land alleen al 19.000 mensen met een burn-out te kampen hebben. "We mogen dit probleem dan ook niet onderschatten. Psychische problemen zijn steeds vaker de reden voor afwezigheid op het werk en voor het afhaken van mensen. Ik besef dat we met campagnes en een wet niet alle problemen gaan oplossen, maar ik wil op zijn minst aandacht vragen voor de symptomen. Neem stress ernstig. Praat erover. Doorbreek het taboe op psychische problemen. Nog te vaak wordt burn-out weggelachen als ‘plantrekkerij’ van mensen die liever lui dan moe zijn. Zeer ten onrechte!”

Vanaf 1 september kan iedere werkgever met deze wet eerst en vooral een beroep doen op zijn interne of externe preventiedienst die daar voor opgeleid zijn om zo eventuele problemen te voorkomen. Daarbij kan de dienst 'Toezicht welzijn op het werk' nagaan of de werkgever de nodige maatregelen neemt. "Als de werkgever aan deze problematiek alvast gewoon aandacht besteedt dan zijn we al een heel eind op weg. Het is dus niet de bedoeling dat de werkgevers bladzijden vol analyses schrijven maar voldoende aandacht besteden voor de problematiek is vaak al meer dan voldoende om problemen te voorkomen", zegt Monica De Coninck.

De ergste sanctie die een werkgever kan oplopen is dat zijn werknemer een tijdlang buiten strijd is omdat het probleem niet op tijd ingedijkt werd, want daar wordt niemand beter van. Want naast al het menselijk leed kost het de werkgever ook een pak geld. Elke werkgever heeft er dus alle belang bij om zijn medewerkers in goede fysieke en geestelijke gezondheid te houden. “De belangrijkste doelstelling van deze wet is het risico op stress en burn-out verkleinen door voldoende overleg en aandacht voor het probleem”, besluit Monica De Coninck.