Vandaag zijn 9623 of 54,4% van de Gewestelijke ambtenaren die wonen in het Brusselse Gewest. Dit aandeel is volgens cijfers de afgelopen 20 jaar redelijk stabiel gebleven. Deze Brusselse Regering heeft zich in het regeerakkoord geëngageerd om het aantal Brusselaars in de gewestelijke administratie met 10 procentpunt te verhogen ten opzichte van 2013. De resultaten voor de wervingen in 2015 zijn bemoedigend. In dat jaar werden er over alle administraties en agentschappen 1663 ambtenaren aangenomen, waarvan 67,3% (of 1119) in Brussel wonen. Vooral de MIVB (521), Net Brussel (166) en Actiris (149) hebben vorig jaar veel Brusselaars aangeworven. Brussels parlementslid Hannelore Goeman (sp.a) is tevreden met deze evolutie:

“Dit gaat de goede richting uit. Wij vinden dat een administratie haar bevolking zoveel mogelijk moet weerspiegelen. Inwoners begrijpen uit eerst hand beter dan wie de noden van hun eigen stad. Bovendien hebben ze een direct belang bij het welvaren van Brussel. Ik weet uit eigen ervaring hoe motiverend het is je in te zetten voor de stad waar je woont,” aldus Hannelore Goeman. 

sp.a is ook tevreden dat er veel onder jongeren werd gerekruteerd. 54% van de nieuwe aangeworven Brussel is jonger dan 30 jaar. Ook opvallend is het hoge aantal laag- en middelhoog geschoolden, 72% heeft maximaal een diploma secundair onderwijs. Dat komt vooral door de vele aanwervingen bij de uitvoerende agentschappen zoals Net Brussel, de MIVB en bij het nieuwe parkeeragentschap.

“De strijd tegen de werkloosheid is één van de grootste uitdagingen in Brussel, zeker bij jongeren en lager geschoolden. Ik ben blij dat het Gewest daar via het eigen personeelsbeleid een steentje aan bijdraagt. De overheid toont het goed voorbeeld. Het gaat bovendien vooral om jobs die direct gericht zijn op dienstverlening naar de bevolking” aldus Hannelore Goeman.

De cijfers die werden opgevraagd door Hannelore Goeman gaan in bijlage.