België is één van de weinige landen waar meerwaarden op aandelen nog niet worden belast, er is dus al een uitzonderlijk voordelig fiscaal regime voor aandeelhouders. Bovendien dreigt de veelbesproken taks shift (verschuiving van lasten van lonen naar oa vermogenswinst) op deze manier uit te draaien op een belasting op de spaarboekjes en dat kan volgens sp.a niet de bedoeling zijn.

De partijen uit de regering Michel I broeden op een voorstel om investeren in aandelen aantrekkelijker te maken. Ze wil zich daarbij inspireren op de wet Cooreman-De Clercq. Die wet uit de jaren 80 zorgde ervoor dat veel spaarders hun centen in aandelen - en dus bedrijven - pompten door die beleggingen fiscaal interessanter te maken. Veel van deze mensen verloren enkele jaren later heel wat van hun spaargeld door een beurscrash. De oude wet Cooreman-De Clerq werd intussen verboden door Europa maar de regering wil een nieuw initiatief nemen in dezelfde lijn. sp.a-Kamerlid Peter Vanvelthoven vindt het vreemd dat de regering hier een prioriteit van maakt omdat dit ingaat tegen de brede maatschappelijke oproep om de lasten van de crisis beter te spreiden en ook de inkomsten uit vermogens daarbij een bijdrage te laten leveren. “De berichtgeving over de overname van Omega Pharma waarmee aandeelhouder Marc Coucke meer dan een miljard euro binnenrijfde maar geen eurocent belastingen moest betalen, heeft heel wat mensen boos gemaakt. Terecht. De betogingen in december en een aantal peilingen hebben aangetoond dat mensen wel degelijk inspanningen willen leveren maar dan wel vragen dat iedereen een bijdrage doet, in het bijzonder de meest vermogenden”, aldus Peter Vanvelthoven. “Vandaag is 85% van de aandelen in ons land in de handen van 1,7% van de bevolking. Een fiscale maatregel die het bezit van aandelen nog aantrekkelijker maakt dreigt dan ook vooral in het voordeel van de meest vermogenden uit te draaien en dat kan niet de bedoeling zijn. We hebben net nood aan het tegenovergestelde.” De sp.a-fractie legde al een wetsvoorstel neer waarmee de meerwaarden op aandelen voortaan wel zouden worden belast. sp.a wil die inkomsten gebruiken om de lasten op lonen te laten dalen. “Op die manier zouden we een echte taks shift realiseren”, stelt Kamerlid Peter Vanvelthoven. “Met een nieuwe gunstmaatregel voor aandeelhouders doen we net het omgekeerde." Van Velthoven vreest ook dat een verdere fiscaal aanmoedigen van aandelen uiteindelijk ten nadele van de gewone spaarder zal zijn. "Als we een taks shift willen organiseren maar de meerwaarde op aandelen blijven vrijstellen dan dreigt een vermogenswinstbelasting bij uitsluiting een belasting op spaargeld te worden. En dat willen we met sp.a absoluut vermijden.” sp.a stelt wel voor om bij de invoering van een meerwaardebelasting wel een bijzondere behandeling voor de familiebedrijven te voorzien. Familiebedrijven herken je aan een heel beperkt aantal aandeelhouders die een grote participatie hebben. Indien de aandeelhouder een 'aanmerkelijk belang' heeft in een onderneming wil sp.a geen jaarlijkse meerwaardebelasting heffen. Dat zou de ontwikkeling van de onderneming mogelijk in gevaar brengen. "In dergelijke situatie zouden we de faire bijdrage op de meerwaarde pas kunnen innen op het ogenblik dat de onderneming verkocht wordt of er wordt overgegaan tot liquidatie. Op die manier belast je aandeelhouders op het ogenblik dat ze succes boeken en niet als ze moeten vechten voor hun groei”, aldus nog Peter Vanvelthoven.