‘Het stadsbestuur heeft de voorbije maanden inderdaad nog met heel wat Gentenaars gesproken’, vertelt burgemeester Daniël Termont. ‘Het resultaat was een verfijning van het plan: er kwamen versoepelingen voor o.a. artsen en verpleegkundigen, senioren, personen met een beperking en handelaars. In verschillende wijken werd de circulatie aangepast, om beter rekening te houden met de gesignaleerde bezorgdheden .’

Een heikel punt is volgens sommigen de R40, de kleine ring rond Gent. Het mobiliteitsplan wil zo veel mogelijk vermijden dat auto’s die niet in het centrum moeten zijn, toch de binnenstad inrijden. ‘Om doorgaand verkeer vlot te laten circuleren rond het centrum moet de doorstroming op de R40 inderdaad goed zijn’, legt Tom Balthazar  uit. ‘De huidige capaciteit moet groter.  Daarom moet er aan enkele lastige punten gesleuteld worden, via extra invoegstroken of aanpassingen aan de verkeerslichten. Vandaar de werken aan o.a. de Palinghuizen, de Heuvelpoort , de Sint-Lievenspoort en de Bijloke. Tegen de invoering van het circulatieplan moeten die klaar zijn.’

Sven Taeldeman (sp.a) volgt mobiliteit in de gemeenteraad: ‘Ook goed nieuws is dat mobiliteitsschepen Filip Watteeuw heeft aangekondigd dat tegen de start van het circulatieplan het aantal park-and-rideplaatsen, van waar je met bus, tram of zelfs een speciale ‘shuttlebus’ naar het centrum kan, minstens verdubbelt. Door al die maatregelen komt er meer plaats voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer, en wordt het aangenamer vertoeven in onze binnenstad. Dit plan geeft meer ademruimte, en dat is goed voor elke Gentenaar’