Sp.a Gent heeft op dinsdag 14 februari 2017 het volledige overzicht van alle vergoedingen (lonen en bijkomende vergoedingen verbonden aan mandaten) van haar eigen mandatarissen publiek gemaakt. Dat was afgelopen zondag al aangekondigd. Bovendien sprak sp.a Gent af dat de totale vergoedingen van zowel de burgemeester als elke individuele schepen niet meer mogen bedragen dan 130% van hun basiswedde. Uit de cijfers van 2015 blijkt dat al het geval. “De Gentenaars hebben recht op deze transparantie.”

Noot: de eerder geplaatste lijst (14 februari) werd aangevuld; enkele kleine foutjes werden rechtgezet.

Sp.a Gent had afgelopen zondag (12 februari 2017) in een verklaring al aangekondigd dat ze “zo snel mogelijk in volle transparantie alle mandaten (publieke en private) en de bijkomende vergoedingen” van hun gemeente- en OCMW-raadsleden en andere vertegenwoordigers publiek zouden maken. Sp.a Gent heeft nu dat volledige overzicht van alle vergoedingen (lonen en bijkomende vergoedingen verbonden aan mandaten) van haar eigen mandatarissen effectief op haar website gezet.

Karin Temmerman, voorzitter van sp.a Gent, herhaalt haar oproep van afgelopen zondag: “Wij nodigen alle andere partijen in de gemeenteraad uit om hetzelfde te doen. Dit gaat immers om transparantie in de politiek als geheel en over de geloofwaardigheid van alle politici. Dat overschrijdt de partijgrenzen.”

Sp.a Gent sprak bovendien af dat de vergoedingen van de burgemeester en van de schepenen inclusief de bijkomende mandaten niet meer mogen bedragen dan 130% van de basiswedde van respectievelijk de burgemeester en de schepenen. Uit de cijfers van 2015 blijkt dat al het geval. Alleen Daniel Termont komt na berekening aan 131%. Hij zal het bedrag (1.300 euro) schenken aan het Kinderkankerfonds en de Huntington Liga.