"Met een aankoopcentrale voor energie beperken we de stijging van de energieprijzen. Zo'n aankoopcentrale kan 850 miljoen euro opleveren én echte concurrentie mogelijk maken. We hébben de kerncentrales al eens betaald."

"Een aankoopcentrale is eigenlijk een single-buyersysteem. Zo'n centrale koopt aan productieprijzen en een redelijke vergoeding de elektriciteit op van alle producenten en verkoopt ze aan een gelijke prijs weer door aan de elektriciteitsleveranciers. Zo creëren we gelijk speelveld voor producenten en leveranciers, waardoor echte concurrentie mogelijk wordt."

"Op die manier kunnen we 850 miljoen euro recupereren. De nucleaire producenten hebben nu nog een monopolie. Voor dat monopolie kunnen we een bijdrage vragen, maar daarmee pakken we het concurrentieprobleem niet aan. In een single-buyersysteem houden we als overheid de monopoliewinsten bij. We mikken daarbij op 850 miljoen euro. Concreet is dat bedrag het verschil dat de aankoopcentrale hanteert tussen de aankoop- en de verkoopprijs van elektriciteit."

"Dat bedrag wil ik deels investeren in offshore windmolenparken. Zo zijn we er zeker van dat we voldoende alternatieven hebben om de uitstap uit kernenergie mogelijk te maken. De kerncentrales die er nu nog staan zijn toch al lang afgeschreven. We hebben de kerncentrales dus al eens betaald. We hebben de kosten gedragen, maar door de liberalisering van de energiemarkt heeft Electrabel alle winsten van de nucleaire centrales opgepot."

"Electrabel zal onze plannen willen afschieten. Electrabel reageert alsof het nog van nationaal belang is. Maar de productie van energie is van nationaal belang, niet Electrabel. Het is onze energie. En als het niet meer wil investeren, zal de concurrentie dat graag horen. Het is overigens een loos dreigement, want het doet bepaalde investeringen in de kerncentrales nu al niet meer!"