De gemeenteraad gaat unaniem akkoord om een perceel grond (385,04 m²) aan te kopen in de Laarstraat. Dit perceel is gelegen achter de woning nr. 19 en wordt begrensd door de spoorweg. Het perceel sluit ook aan bij de gemeentegronden die daar in het verleden zijn aangekocht. (totaal perceel 4.596 m²) Gezien het ondertussen over een niet onaardig perceel gaat was dan ook onze vraag wat het bestuur hiermee van plan is. De betrokken schepen was formeel dat hier ooit een woon-uitbreidingszone komt.  We houden hem aan zijn voorspellingen.

Denise MelisDe Lamper,  sp.a voorzitter –gemeenteraadslid. Guido Weyns, sp.a fractieleider