De aankoop van de Molens Van Orshoven aan de Vaart is maandagavond goedgekeurd op de gemeenteraad. De stad is nu eigenaar van het historische gebouwencomplex. “We willen er culturele organisaties, starters en bedrijven uit de creatieve sector in onder brengen”, zegt schepen van Vastgoed Mohamed Ridouani. Komende maanden bekijkt de stad met mogelijke gebruikers hoe de Molens het best ingevuld worden.

Dat het stadsbestuur de Molens Van Orshoven wilde kopen van projectontwikkelaar Ertzberg was geen geheim. De overeenkomst tussen de stad en de projectontwikkelaar werd maandagavond goedgekeurd door de gemeenteraad. Leuven koopt de Molens Van Orshoven aan om tegemoet te komen aan de grote vraag van de creatieve sector naar betaalbare fysieke ruimte. Dit past binnen  de ambitie van de stad en van Leuven MindGate Creativity om de creatieve dynamiek te versterken.

In het unieke historische gebouwencomplex uit de 19de eeuw, met 4.500 vierkante meter karaktervolle ruimtes, vonden in het verleden ook al culturele organisaties onderdak. “Ik ben heel tevreden dat we de Molens verwerven. Hier wordt zoveel mogelijk.  Onder meer bedrijfjes en starters uit de creatieve sector, artiesten en culturele organisaties krijgen er betaalbare ruimte en een plaats om samen te werken”, zegt Ridouani.

“Bovendien willen we samen met Ertzberg ook de immense silo’s deels als tijdelijke ruimte ter beschikking stellen, in combinatie met de Molens. Het karaktervolle gebouw is zo ingedeeld dat er zowel ruimte is voor repetities en voorstellingen, werkplekken in verschillende formaten, expo’s, een café, … Kortom, een plek die de creatieve dynamiek en de levendigheid in de Vaartkom en daarbuiten aanwakkert,” vertelt Ridouani.

De komende maanden bekijkt de stad hoe en wanneer delen van het monument (tijdelijk) gerenoveerd kunnen worden. “Sommige delen van de Molens zijn beschermd, waardoor ze in aanmerking komen voor subsidiëring van Onroerend Erfgoed”, zegt Ridouani. “De definitieve restauratie zal tijd vragen. Daarom dat we in fases te werk zullen gaan, en ook ruimtes klaar maken voor tijdelijk gebruik.”

Voor de andere, niet-beschermde delen wil de stad een aantal formules bekijken. “Er zijn verschillende opties”, zegt Ridouani. “We kunnen zelf renoveren, of het in handen laten van de toekomstige eindgebruikers. Een combinatie van beide is ook een mogelijkheid. Er lopen contacten met potentiële gebruikers.”

“We willen de Vaartkom een nieuwe stedelijke dynamiek geven die absoluut noodzakelijk is voor de buurt. De Vaartkom heeft het potentieel om uit te groeien tot een creatief centrum van Leuven en van Vlaanderen. We streven hier naar een mix van activiteiten en willen onder andere ontwerpers, starters, kunstenaars, ambachtslui of ondernemende jongeren betaalbare ruimte bieden. Zij moeten in Leuven hun plek kunnen vinden, want creativiteit heeft een niet te onderschatten positieve impact op de levenskwaliteit en welvaart in de stad. Het gevoel dat in een stad alles mogelijk is, dat brengt een bloeiende creatieve economie met zich mee,” besluit Ridouani.