“Onze huidige F-16’s zijn dringend aan vervanging toe.” Deze stelling wordt door de legertop en door minister van Defensie Vandeput als vast gegeven geponeerd. Zij baseren zich hiervoor op het feit dat onze 54 F16’s oorspronkelijk waren ontwikkeld voor een levensduur van 8.000 vlieguren. Daardoor zouden de toestellen dus uit gebruik moeten worden genomen tussen 2023 en 2028. 

Wetende dat de aankoopprocedure enkele jaren in beslag neemt, heeft de regering beslist dat er deze legislatuur zou beslist worden over de vervanging van de F16’s door andere toestellen. Er is enkel ruimte om te discussiëren over welk toestel er in de plaats komt, maar niet over de vraag of zo’n miljardenaankoop wel de enige optie is. Andere opties, zoals een verlenging van de huidige F16’s, kregen geen enkele kans. Meer zelfs, de minister van Defensie heeft meermaals in het parlement verklaard dat een verlenging van de huidige F16’s gewoon onmogelijk is en daar zelfs geen studies over bestaan. 

En dus werd er een aankoopprocedure opgestart. Voor een aankoop van 34 vliegtuigen, die ons land 15 miljard euro zou kosten over de volledige levensduur van 30 jaar. 

Maar wat blijkt nu? De uitgangspunten van de legertop en de minister van Defensie zijn fout. 

  1. De levensduur van de Belgische F16’s bedraagt geen 8000, maar gemiddeld 9500 vlieguren. Dat blijkt uit berekeningen van de fabrikant Lockheed Martin, die de vluchtgegevens van onze F16’s al die jaren heeft bijgehouden en geanalyseerd. De langere levensduur van bijna 20% wordt verklaard doordat de vliegtuigen minder intens hebben gevlogen dan oorspronkelijk gedacht (meer Air-to-Ground in plaats van Air-to-Air) en is mogelijk dankzij het gewoonlijk onderhoud en zonder grote kosten. Gevolg: de vliegtuigen moeten niet uit dienst worden genomen tussen 2023 en 2028, maar tussen 2029 en 2036. 

  2. De levensduur van de Belgische F16’s kan daarbovenop zelfs nog eens verlengd worden. Tot zelfs 12.000 vlieguren, waardoor de toestellen 20 jaar langer kunnen gebruikt worden dan vandaag voorzien. Zo’n upgrade kost wel 2 miljard euro (voor 20 jaar), maar dat is dus vele keren minder dan de 15 miljard euro (voor 30 jaar) die nu wordt voorzien voor de vervanging. 

Deze informatie is authentiek en blijkt duidelijk uit documentatie van de fabrikant Lockheed Martin. Meer nog, de legertop is al lang op de hoogte van deze informatie. Maar het is duidelijk dat deze info het daglicht niet mag zien omdat ze de miljardenaankoop van nieuwe vliegtuigen in gevaar zou kunnen brengen. Minister van Defensie Vandeput heeft zelfs in het parlement meermaals beweerd dat dergelijke studies niet zouden bestaan. 

sp.a eist dan ook:

  • dat de huidige aankoopprocedure meteen wordt opgeschort. 

  • dat de verlenging van de levensduur van de F16’s en een upgrade ervan ook als optie op tafel komt. 

  • dat de minister van Defensie en de legertop zich verantwoordt in het parlement voor het feit dat zij cruciale informatie voor het parlement en de samenleving hebben achtergehouden en zelfs het bestaan van die informatie hebben ontkend.