Nu de balkonrotonde en de rotonde aan de Spoorwegstraat volledig klaar zijn, is het moment aangebroken voor het volgende project in het kader van de heraanleg van de stationsomgeving.

Die behelst de bouw van een fiets- en voetgangerstunnel onder de Koning Albert I-laan, aan de kant van Sint-Michiels, tussen de stationsomgeving en de Stationslaan. Deze ingreep zorgt voor een comfortabel en veilig fietsers- en voetgangerstraject van Sint Michiels en Sint-Andries van en naar het centrum.

Samen met de schepen van Mobiliteit en enkele vertegenwoordigers van de stedelijke wegendienst, het Agentschap Wegen en Verkeer, de Verkeersdienst van de politie en het studiebureau Grontmij informeerde ik de bewoners op maandag 9 november over de bouw van de tunnel en de impact van de werken op het verkeer.

De uitvoeringsperiode is voorzien vanaf 16 november tot eind februari 2016.

Meer informatie over de fasering van de werken zal worden verspreid via bewonersbrieven en kunt u later ook raadplegen via de website van de stad: https://www.brugge.be/openbare-werken.