Over enkele maanden start de aanleg van de tunnel voor voetgangers en fietsers onder de Tiensesteenweg. “Die tunnel zal het voor voetgangers en fietsers veiliger maken”, zegt schepen van openbare werken Dirk Robbeets. De tunnel verbindt Kessel-Lo met Heverlee en maakt deel uit van de fietssnelweg Leuven-Tienen.

Nu er met de nieuwe Spoordijk een aparte weg is aangelegd voor gemotoriseerd verkeer, zal de huidige Martelarenlaan heraangelegd worden als autoluwe fietsstraat. Ook in het park dat tussen beide straten komt, zal een fietsroute lopen. “Het is dus maar logisch dat er ook een veilige en snellere manier komt om de Tiensesteenweg over te steken”, zegt schepen Robbeets. Die komt er in de vorm van een voetgangers- en fietstunnel, die onder de steenweg doorloopt en de Martelarenlaan met de eerste fietsbrug naar de Tivolistraat verbindt. De fietstunnel is een belangrijk sluitstuk tussen Tienen en Leuven. Op lokaal niveau verbetert het de fietsverbinding naar Abdij van Park en Haasrode.

De aanleg van de tunnel en het bijhorende fietspad langs de sporen wordt een technisch huzarenstuk. “We zitten enerzijds met de aanwezigheid van een spoorweg en dus heel beperkte ruimte om te werken, en anderzijds willen we zo weinig mogelijk het verkeer hinderen”, zegt Robbeets. “Daarom zal de tunnel bovengronds opgebouwd worden en dan in enkele dagen tijd onder de Tiensesteenweg geschoven worden.” Die dagen zal de Tiensesteenweg voor alle verkeer dichtgaan.

Eens de tunnel geplaatst is, starten de werken aan het fietspad tussen de Adjudant Harboortstraat en de spoorweg. “Ook daar zitten we met technische hoogstandjes, omwille van de moeilijke toegang en de hellingsgraad van het terrein”, zegt Robbeets. “De werken, zoals het aanvoeren van materiaal, zullen dus via de tunnel zelf verlopen.” Het fietspad zelf komt op een paalconstructie te staan in de spoorberm. “Tussen de spoorweg en de Harboortstraat zit er een hoogteverschil, dat we opvangen door die paalconstructie”, aldus Robbeets. Omdat er geen asfalteermachines aan het nieuwe fietspad raken, zal het uitzonderlijk in beton aangelegd worden.

Tussen het fietspad en de spoorweg wordt de berm opnieuw ingegroend. “Langs de kant van de huizen in de Harboortstraat komt een afscherming in de vorm van een muurtje, in dezelfde stijl als de keerwand langs de Spoordijk. Zo vormt het fietspad één geheel met Park Belle Vue en hebben de inwoners van de Harboortstraat zo weinig mogelijk hinder”, zegt Robbeets. “Bovendien kan elke inwoner van de Harboortstraat via een poortje aan hun tuin en een ventwegje meteen op het fietspad, zodat ze niet moeten omrijden langs de steenweg.”

Het totale budget voor de tunnel en het fietspad wordt geraamd op 4,7 miljoen euro. Daarvan wordt 660.000 euro gesubsidieerd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en 600.000 euro door de Vlaamse overheid.